REPLIK – Vattenfrågan är en framtidsfråga

1176

Johan Olsson Swanstein (M) skriver att det tog lång tid att få med mig på Sydvatten.
Det är både rätt och fel.

Jag, och Bjärepartiet, har fram till 2015 varit för vattenförsörjning via eget grundvatten. Dels för att det håller bättre kvalitet, dels för att i en krissituation inte satsa allt på en vattentäkt. Vad händer om Bolmen blir förgiftad eller tunneln sprängs?

När sedan majoritetsbeslut fattades, mot vår vilja, har jag och förvaltningen sökt påskynda avtalet med Sydvatten. Det drog ut på tiden då Sydvatten ej kunde garantera erforderlig vattenkapacitet genom ledningsnätet i Helsingborg, och då man ej var överens om fortsatt drift av Ängelholms vattenverk. Jag har vid tre tillfällen under 2017 tagit initiativ till möten för att lösa frågan. Det är alltså helt fel att påstå att det ena avtalet efter det andra togs fram och förhalades.

Sydvattenanslutning för sydvästra sidan började diskuteras i Båstads kommun omkring 2010, och du flyttade hit 2015 och då är det inte lätt att känna till hela historien. När du sedan påstår att grundvattnet inte räcker, och att när vattenbristen var som mest akut 2013 att regnet räddade oss visar du din okunnighet. Nej, Johan så fort blir det inte grundvattnen av regn utan det var att trädgårdsbevattningen upphörde i samband med regnet!

Vi har ovanligt gott om grundvatten på Bjäre, även om det finns minimala spår av bekämpningsmedel i någon enstaka vattentäkt. Det är Torekovs täkt som har begränsningar. I övrigt är det laddningskapacitet och vattenverken som begränsar kapaciteten sommartid, och då är torrväder och många människor orsaken.

Jag har arbetat med vatten i Båstads kommun i 35 år och deltagit som miljöcontroller i ett tunnelbygge genom åsen i 18 år, så jag kan försäkra dig att här finns hur mycket vatten som helst. Skilj på grundvattentillgången i berggrunden och ledningskapacitet.

I förra veckan ringde en lantbrukare mig och erbjöd sin borra som är provpumpad med 25 l/s eller 90 kubik i timman. Bara den hade räckt till ett samhälle på 10.000 invånare.

Varje lantbrukare på sydvästra sidan har en eller flera borror och det finns mer än 500 bevattningsborror i kommunen. En normalstorlek är kapacitet på 500 liter per minut vilket kan försörja ett samhälle på 3000 invånare.

Problemet är att den tekniska kvalitén på grundvattnet inte alltid lämpar sig för att köra ut i stora ledningsnät som dessutom är underdimensionerade främst i Torekov pga för omfattande fritidshusutbyggnad.

Alla vi politiker i Båstad trodde nog att vattenfrågan skulle gå snabbare att lösa, men det hade varit bättre om dina partikamrater som styrde före mig väntat med byggnationen av Bjäreterassen och Sol o Hav tills vattenfrågan varit löst. Men, även med sydvatten kvarstår problemet att lösa kapaciteten i ledningsnätet som kommer att ta flera år att bygga ut och kosta oss 50–100 mkr.

Så, Johan, även om din omtanke är behjärtansvärd, så blev det fel denna gång.

BO WENDT
Kommunalråd Bjärepartiet