REPLIK – Vem skulle försvåra för Bjäre Chips?

429

Det är inte bra när företagen upplever att de inte får rätt förutsättningar och stöd. Det måste vara starka skäl att avvisa något företag.

Vem har avvisat eller försvårat? Vad menar Johan Olsson Swanstein och Christer Lindén och vem skulle försvåra för Bjäre chips?

Möjligen den felhandläggning företaget utsattes för av miljökontoret men det var under er regeringstid och de bibringades uppfattningen att det ej behövdes tillstånd. Sedan har jag uppfattat det så att era (M) och våra politiker i Bp i myndighetsnämnden ansett att verksamheten kunde vara kvar i Öllöv då olägenheterna ej var så omfattande.

Domstolen var av annan uppfattning och därefter har kommunens tjänstemän erbjudit företaget tomt vid sidan av stationen i Förslöv vid flera tillfällen.

Ni försöker vilseleda läsarna genom påståenden som – det finns en del övrigt att önska i form av framtidsvision hos nuvarande styre.

Var fanns er framtidsversion för verksamhetsmark? Vi har styrt drygt två år sedan omvalet och det tar minst tre år att köpa rätt mark till rimligt pris och få fram en lagakraftvunnen detaljplan.

Hade ni gjort det i Förslöv hade vi haft mer att erbjuda. Nu planläggs området längs väg 105 under vår ledning. Varför tappade ni Båstadsgruppen till Ängelholm med mer än 50 anställda? Nu låter det annorlunda och det är kanske samma vändning som ni försöker göra i flyktingpolitiken.

Jag är förvånad att Olsson Swanstein skriver detta med sin ringa erfarenhet av Båstadspolitiken. Han var inte ens med i ordinarie valet utan hade sista och 16:e plats på den hastigt tillyxade ungdomlistan som skulle slå ut oss inför omvalet. Två år senare finns inget kvar av ungdomslistan och Swanstein seglade in i kommunfullmäktige och är nu gruppledare och nr ett eller två i partiet och uttalar sig rätt så tvärsäkert kring historien kring Bjärechips.

Med sunt förnuft och rak kurs utan tvära kast styr vi vidare med småföretagarvänlig politik med sänkta miljötaxor.


BO WENDT
Bjärepartiet