REPLIK – Vi river upp beslutet vid majoritet

833

Replik till Kerstin Gustafsson och Christer de la Motte 27 maj.

Ni höjer vår integrationsavdelning till skyarna trots att den är ett exempel på ett arbete och utveckling som saknar politisk styrning och mest utformats på tjänstemannanivå.

Man har haft en egen budget på 57 mkr under 2017 helt utanför den kommunala och helt baserad på statliga pengar. Det mesta har använts till personal i den vildvuxna, och politiskt okontrollerbara organisationen.
Nu vill ni blåsa resterande 12,1 mkr på tvivelaktiga projekt. Det är visserligen statliga pengar som ospecifikt anvisats kommunen, men flyktingmottagningen har kostat mycket även ur kommunens egen kassa.

Integrationsavdelningen har levt sitt eget liv. Här har avtal tecknats för hyra av Hvb hem i strid med gällande delegationsordning, värmepumpar har köpts in till våra fastigheter utan rådfrågning av fastighetsansvariga för flyktingpengar. Den omtalade barnrättsexperten som skolchefen projektanställde trots anställningsstopp betalades av integrationsavdelningen med flyktingpengar.

Nej, moderater jag är ledsen att jag måste gå till motangrepp på ert påhopp att jag jagar integrationsavdelningen men det har varit nödvändigt för att få fram fakta. Det har framtvingats av er tidigare politik att lämna allt till tjänstemännen. För er tycks politisk styrning närmast vara till besvär. Jag har försökt få lite politisk styrning på verksamheten men ert motstånd är monumentalt.

Era rosor till integrationsavdelningen bör ses i ljuset av de personrelationer som finns mellan politiker och tjänstemän i beslut kring de 12,1mkr ni anslår till flummiga integrationsprojekt föreslagna av integrationschefen och bildningschefen. Här går M, L, C och S mot BP och beslutet med liten marginal har upprört många kommuninvånare.

Ännu ett exempel på att den ändrade flyktingpolitiken hos S och M inte trängt ner till lokalnivå.
Bjärepartiet har i 10 år drivit en konsekvent linje vilket är bekant utan förturer mm.

Vårt löfte är att vid fler röster och en majoritet den 9 september riva upp ert beslut om de 12,1 mkr då nya kommunfullmäktige sammanträder den 21 november och beslutar om budget. Vi lägger istället pengarna på 3 mkr till äldreomsorgen, 3 mkr till ökat lärarstöd till våra yngsta elever för språkundervisning och 6 mkr in i kommunens resultat som förstärkning.

BO WENDT
Kommunalråd Bjärepartiet