”Så länge jag är ordförande i Vård och Omsorgsnämnden skall kommunen sköta Äldreboenden (särskilt boende) säger Eddie Granqvist, Bjärepartiet.”

1548

Vi som Moderater såg med tillförsikt fram emot att avtalet med Aleris och Åsliden skulle fortsätta i ytterligare 3 år.

Inför den nya avtalsperioden gjorde Aleris en genomlysning av sin verksamhet på Åsliden. Genomlysningen visade på en mycket god kvalitet i verksamheten. Och Vård och Omsorgsnämnden tog därför ett beslut att förlänga avtalet med Aleris trots protester från Bjärepartiet.

Ledsamt nog så kan inte Aleris fortsätta driften av Åsliden. Ekonomin är för ansträngd. Och det har vi förståelse för. Men, kommentaren ordförande Eddie Granqvist gav i Nst säger en del om hur Bjärepartiet tänker driva vård och omsorg i fortsättningen. Ideologin är viktigare än kvaliteten!

Bjärepartiet:  ”driften av särskilda boenden bör ej konkurrensutsättas så att de boende blir handelsvara för vinstdrivande företag”. Precis som Socialdemokraterna också önskar. Ideologin vinner på bekostnad av kvaliteten och valfriheten.

För oss Moderater är det kvaliteten på omsorgen som är avgörande, och Åsliden levererade en mycket god kvalitet. Ingen kommunal verksamhet är så noggrant genomgången som den på Åsliden.

Nu återstår att hitta mellanskillnaden i kronor och ören mellan Aleris drift av Åsliden och den kommande kommunala driften. Ungefär 3 Mkr. Det verkar inte bekymra ordföranden Eddie Granqvist, han ser bara till att all verksamhet för äldre blir kommunal i fortsättningen. Till vilken kostnad som helst liksom och vilken kvalitet som helst.

Tyvärr så var Åsliden det enda privata alternativet i Båstad och ett mycket bra alternativ. Äldre i Båstad kan inte vänta sig att kunna välja utförare den dagen de önskar plats på ett äldreboende (särskilt boende) i alla fall inte under denna mandatperioden.

Moderata gruppen i Vård- och Omsorgsnämnden

Ulf Jiewert(M)ord.
Gösta Sandgren(M)ers.
Tony Ivarsson(M)ord.
Mona Källbäck(M)ers.