Säkert och hållbart

556

I detta nummer presenterar vi Båstads kommuns nya säkerhetschef Christofer Thorén som har en stor uppgift framför sig. Att skapa krisberedskapsplaner, och få dem beslutna, är en viktig uppgift för att vi kommuninvånare ska känna oss trygga med att berörda instanser kan och vet vad de ska göra om det skulle hända något.

Detta nummer har även ett hållbarhetstema. Det tajmar vi med kommunens hållbarhetsvecka. Att dessa frågor belyses och kommer till folks medvetande är av yttersta betydelse. Även om det finns en del som inte vet vad hållbart betyder så är nog de flesta införstådda med betydelsen. Hållbart är inte bara några enstaka saker, det kan, och bör, genomsyra allt företagande och sättet som vi väljer att leva våra liv. Medvetet och hållbart. Jämfört med för bara några år sedan så har det verkligen hänt saker.

Tittar man längre i backspegeln är det nästan skrämmande. Hörde nyligen en radiodokumentär om giftskandalen i Teckomatorp på 1970-talet där det kemi-tekniska företaget BT Kemi helt sonika grävde ner hundratals tunnor innehållande bekämpningsmedel och giftiga syror i marken på fabriksområdet. Det var väldigt ohållbart. Vilket visade sig ganska snart.

Nu är det drygt 40 år sedan och man får hoppas att något liknande inte kommer att hända i de delar av världen där man nu på ett aktivt sätt försöker vara hållbara. Inte bara vad gäller miljö utan även på alla andra sätt som FN strukturerat upp i de 17 globala målen.

Att det är många i Sverige arbetar och bryr sig om de globala målen märks om man Googlar ”Globala målen”, vilket ger nästan 9 000 000 träffar.

Trevlig läsning!


Peter Jakobsson, Redaktör Bjäre NU