Sanningen om beslutsprocessen kring Haga Park

1447

Så här har det gått till vilket vän av ordningen kan ta del av i offentliga handlingar.

1. Vårt eget till 100% helägda bolag har alltid ägt våra äldreboende och efter uppdrag från kommunfullmäktige byggt äldreboende för kommunens räkning.

2. Thomas Andersson har i kommunledningen agerat så vid Åsliden och Skogslidens tillbyggnader för tillsammans ca 110 mkr de senaste tio åren.

3. Han har inte haft någon avvikande mening kring Haga park förrän igångsättningsbeslut skulle godkännas den 20 maj 2018.

4. Han har alltså deltagit i alla beslut om planärendet, alla beslut om att uppdra åt Båstadshem att bygga och göra upphandling mm.

5. När det bara är att trycka på knappen deltar han och två liberaler ej i beslutet och två veckor senare är han ensam om att förvägra vårt eget bolag att köpa tomt av kommunen så att bygget skulle stoppas.

6. En vecka senare går han ut i tidningen och gratulerar Förslövsborna till detta efterlängtade boende som han försökt hindra fem i tolv. Det som BP gjort allt i vår makt att skynda på genom planändringar, delat planen för att slippa överklagande mm.

7. Sen skriver han att Bjärepartiet föreslagit ett ofördelaktigt avtal. Helt fel! Det är förvaltningen som föreslagit kommunfullmäktige detta avtal enligt samma principer som Thomas Andersson beslutat och drivit i 20 år.

8. Alla partier utom liberalerna var för avtalet förvaltningen föreslog.

Jag tycker det är tråkigt och olyckligt för medborgarnas förtroende för politiken genom de osakligheter och osanningar som just nu presenteras vecka efter vecka av Thomas Andersson med angrepp på Bjärepartiet.

BO WENDT
Kommunalråd Bjärepartiet