Satsning på skola, vård och omsorg – angelägen prioritering!

792

I debatten den senaste tiden har fokus varit på att behandla alla lika i vår kommun.

Att behandla alla lika är något som är självklart och står inskrivet i lagen så det känns märkligt att behöva ta upp detta. Men ändå förvånar kommunalrådet Bo Wendt oss alla när han kräver att få fram listor på barn vars föräldrar har bosatt sig i kommunen som asylsökande eller med uppehållstillstånd. Dessa listor skulle enligt Bo Wendt användas för att bedöma behovet av förskoleplatser i vår kommun.

Vi i Socialdemokrater och Liberaler reagerar kraftigt mot detta olagliga och diskriminerande sätt att behandla våra minsta barn. Vi har länge efterlyst god planering när det gäller platser i skolan och man löser inte platsbristen med att göra upp listor på barn med olika bakgrund, eftersom alla våra barn ska behandlas lika oavsett var de kommer ifrån.
I årets budget såg vi till att skolan fick mera resurser trots kraftigt motstånd från Bjärepartiet eftersom vi vet att skolan står inför stora utmaningar. Att ha framförhållning är mycket mera sparsamt än att göra paniklösningar.

Att behandla alla lika gäller också våra äldre som har behov av vård och omsorg. Vi i oppositionen (M, S, C, L och MP) reagerade kraftigt mot Bjärepartiets budget för 2018 eftersom vård och omsorg fick otillräckliga resurser. Lyckligtvis gick vårt gemensamma förslag igenom, nämligen en ordentlig ekonomisk förstärkning till just vården och omsorgen av våra äldre. Bland annat till att kunna få fler händer och hjärtan i verksamheten.

Just att prioritera Skolan och Vård & Omsorg är något som vi fortsättningsvis kommer att göra. Det är märkligt att Bjärepartiet inte inser att besparingar på barn, unga och äldre är en långsiktig mycket kostsam politik.


INGELA STEFANSSON Socialdemokraterna
THOMAS ANDERSSON Liberalerna