Skolan behöver en tydlig vision

1360

I Båstad kommun finns för närvarande ett stort behov att fastslå en vision som beskriver framtidens skolstruktur på Bjärehalvön. Moderaterna i Båstad ser allvaret i detta, det råder akuta brister i skolornas fysiska miljö, stora utmaningar gällande rekrytering av behöriga lärare och pågående försämrade skolresultat. Moderaterna vågar se problemen. Vi anser att en tydlig process måste inledas och ett beslut om riktning för framtidens skolstruktur på Bjärehalvön måste tas omgående. Idag famlar vi i mörkret och släcker bränder.

Vad gör vi det närmsta året? Vad krävs för att vi om 20 år skall ha en så pass modern skolstruktur att båda huvudmännen är nöjda med barnens möjligheter till en likvärdig utbildning, såväl på Bjäre som nationellt? Dessa frågor vet vi och framförallt hela lärarkåren svaret på, så varför dröja? Skolorna på Bjärehalvön behöver omtanke och omvårdnad. Vissa fastigheter är i behov av massiva renoveringsinsatser för att nå upp till godkänd prestanda. Andra har i princip, så stora behov att ett nybygge är det enda möjliga på sikt. En upprustning låter kartan vara som den är, men tar dessvärre inte hänsyn till det svåra rekryteringsläge och de pedagogiska utmaningar som kommer att råda framåt i tiden. Lärare vill arbeta på skolor med möjlighet för evidensbaserad pedagogik, närhet till kollegor, samt möjligheten att arbeta i en bra fysisk- och psykosocialarbetsmiljö av hög kvalitet. Barnens inlärningsmöjligheter hänger absolut ihop med pedagogernas mående och inställning till sitt arbete, då forskning visar entydigt på att relationen mellan elev och pedagog är den mest avgörande faktorn för lärandet.

Moderaternas ståndpunkt är att en Vision måste fastslås nu, för barnens och kommunens bästa. Ju längre vi drar på det hela ju dyrare och svårare blir det att vända trenden. Barnen förtjänar en skolstruktur där lärare och elever kan förenas i en god lärmiljö.

Moderater i utbildningsnämnden och kommunstyrelsen

Carl-Magnus Fröjd
Susanne Jung
Christer Linden
Linda Ivarsson
Johan Olsson Swanstein
Christer de la Motte