SLUTREPLIK – Det är hårt arbete som gäller

319

Bo Wendt verkar förneka det faktum att Båstads företagsklimat tappar i rankingplacering som det stod att läsa i Bjäre NU för några veckor sedan, och dessutom tycker han själv att han gör ett bra jobb för att förbättra företagsklimatet i vår kommun. Det är både beklagligt och oroande att kommunens ledande politiker, Bo Wendt, inte hör missnöjet som finns hos våra företagare.

Det är ju så att, Svenskt Näringsliv har frågat många företagare i Båstads kommun om företagandets villkor och företagarna anser att kommunpolitikernas attityder mot företagande är mycket dåligt och kommunens politiker får bottenbetyg och hamnar på 248 plats av Sveriges 290 kommuner.

Detta oroar oss Liberaler eftersom företagsamheten är grunden för vår välfärd och företagen skapar många jobb och ökade skatteintäkter som går till vår gemensamma välfärd, skola, vård och omsorg.

Den allra viktigaste faktorn för att bli en bättre kommun för företagen är att den politiska ledningen, med Bo Wendt i spetsen, tar företagarnas frågor på allvar och engagerar sig i arbetet med att skapa ett bättre företagsklimat. Dessutom är det viktigt med en bra dialog med företagarna och att ständigt möte företagare och entreprenörer i deras vardag.

För oss Liberaler är det självklart att vi politiker måste vara ute bland företagarna, entreprenörerna och medborgarna och på så sätt ta del av deras glädjeämnen och bekymmer.

Vi har under många år verkat för att skapa byaråd ute i kommunen. Byaråd som kan fånga upp medborgarnas önskemål för att skapa en bättre ort att bo och verka i. Det är därför vi också ständigt påminner dig om att våra ungdomar är värda att lyssna på och att ett Ungdomsrådet blir verklighet såsom fullmäktige bestämt. Barn och ungdomar är vår framtid och deras röst är viktig.

Så Bo Wendt, jag tror inte du kan hoppas på att någon Messias uppenbarar sig för att förbättra företagsklimatet i vår kommun. Det är hårt arbete som gäller, både för dig, mig och andra politiker.


THOMAS ANDERSSON
Liberalerna