SLUTREPLIK – Nu får det vara nog!

364
Detta är slutrepliken till repliken på en insändare.
Läs insändaren: Nu får det vara nog!
Läs replik från Bo Wendt: REPLIK – Nu får det vara nog!

Jag hade nog lite höga förhoppningar när jag skrev min insändare. Jag hade hoppats på att Bo Wendt skulle klara av att hålla sig till sakfrågan, jag borde vetat bättre, men jag har en hög tro på mina medmänniskor.

Jo Bo Wendt, du stod på näringslivsfrukosten och sa att du var för valfriheten och som den politiker och samhällsvetare jag är kopplade jag det såklart genast till LOV (lagen om valfrihet). Mea culpa, jag kanske borde tolkat det som att du var för varje enskild persons rätt att bosätta sig i kommunen, eller om vi vill äga vårt boende eller hyra det eller som att vi ska ha en valfrihet kopplat till vilken mataffär vi vill gå och handla i. Jag vet inte hur annat jag borde tolkat det, men när jag hör den högsta politikern i kommunen stå och prata om valfrihet då tolkar jag det faktiskt som att det är LOV hen pratar om och ingen annan variant av valfrihet.

Att montera ner välbefinnanderådet är för mig inget annat än ett tydligt ställningstagande emot folkhälsa, säkerhet och trygghet.
Genom att ta bort det råd som proaktivt hade kunnat arbeta med allt från den psykiska ohälsan i samhället, till våld i nära relationer, till utanförskap, till mobbning, till andra hälsofrämjande insatser oavsett ålder, till att ge äldre möjlighet till aktiviteter för att få känna en del av ett sammanhang. För att arbete proaktivt med våra unga i riskgrupp men även med de unga som inte är i riskgrupp idag men skulle kunna bli i framtiden i brist på information kring gängkriminalitet och vad olika typer av otillåtna preparat kan göra med en. Genom att ta bort det råd som skulle kunnat arbeta proaktivt med dessa frågor och ersätta det med lite DNA märkning det är inte att vara för trygghet. Att tro att DNA märkning ska lösa allt det är som att sätta en plåsterlapp på ett brutet ben och tro att det ska läka av sig självt.

Men det är väl klart att ni i Bjärepartiet fokuserar enbart på DNA märkning, ni har ingen partiorganisation på nationell nivå som ni kan driva påverkansarbete mot. Vilket behövs för att få till de nationella förändringarna som krävs för att komma till rätta med organiserade stöldligor och annan typ av brottslighet.

Mitt svar är nej Bo Wendt, jag har aldrig sagt att det är fel att informera om vad som händer i kommunen, det är en del av upplägget på denna typ av möten. Det jag har kritiserat är att du inte håller dig till fakta.


EBBA KRUMLINDE
Centerpartiet i Båstad