SLUTREPLIK – Ordning och reda men på rätt sätt!

435
Detta är slutrepliken till svaret på en insändare.
Läs insändaren: Ordning och reda men på rätt sätt!
Läs replik från Bo Wendt: REPLIK – Ordning och reda men på rätt sätt!

Bjärepartiet ska säkerställa en bra arbetsmiljö och ansvarar för att Båstads kommun är en attraktiv arbetsgivare, ansvarar för korrekta beslutsunderlag och äger dagordningen

Både C och MP har tidigare hoppat av samarbete med BP.
BP vill gärna prata om hur det är i andra kommuner. Skottlossningar och bilbränder och vilken nattbemanning övriga Sverige har. Man skapar rädsla hos kommuninnevånarna i stället för att åtgärda och förebygga. Senaste trygghetsmätningen visade att kommuninvånarna oroar sig för fortkörning med bilar och mopeder samt inbrott. Vad är Bjärepartiets lösningar på detta?

S vill ha tillbaka säkerhetssamordnare och fältassistenter som arbetar förebyggande mot missbruksproblematik och brott. Vår insändare var tänkt att handla om och Båstads kommun som attraktiv arbetsgivare men BP som kopplar alla frågor till invandring talar hellre om denna.

De ekonomiska medel Båstads kommun fått av staten för nyanlända snabbt skall komma i arbete ska också användas till detta. Både kommunen och det privata näringslivet står inför stora rekryteringsutmaningar.

BP har inte varit speciellt intresserade av att delta på möten där dessa frågor diskuteras mellan berörda för att hitta lösningar. Hur ser BP:s åtgärdspaket ut för att få de nyanlända i arbete?

Om nattbemanningen är låg inom äldreomsorgen är det BP:s ansvar att ändra på det. BP röstade mot mer pengar till vård och omsorg när budgeten för 2017 togs. Pengarna räckte bara till fastighetsstrateg, verksamhetsstödjare, servicechef och upphandlare. BP vill ha många och små skolor men har inte talat var pengarna ska tas.

Vi låter läsaren avgöra vilken budget som är mest trovärdig.


Ingela Stefansson Socialdemokraterna
Jessica Andersson Socialdemokraterna