SLUTREPLIK – Orimligt dyrt!

1132
Detta är slutrepliken till repliken på en insändare.
Läs insändaren: Bjärepartiet vill stoppa dyra kommunala avloppsanslutningar för fritidshus
Läs repliken: Det krävs investeringar för en hållbar framtid!

Jag anser fortfarande att utbyggnad av avlopp för nio fritidshus i norra Öllövstrand är lyx och att området ligger intill naturreservatet saknar betydelse. Hur skulle dessa sparsamt använda fritidshus med tre slutna tankar och övriga med sjunkbrunnar och infiltrationsanläggningar en meter under marken negativt påverka naturreservatet? Det är för mig obegripligt och i dessa frågor är jag insatt med mer än 25 år som miljöchef i Båstad kommun och den som genomförde en inventering av alla enskilda avlopp i kommunen på 1980- och 90-talet.

Ni pratar om investeringar för en hållbar framtid och att Öllövstrand har värdefull natur och därför bör VA-ledningar byggas ut vilket är bara floskler i detta sammanhang.

Sen blir det ännu värre när ni skriver att ni inte ser detta som en subvention av fastighetsägarna i Öllövstrand för att de betalar fastighetsskatt. Skulle fastighetsavgiften på cirka 7000 kr rättfärdiga utbyggnader av avlopp där dessa fastigheter kostar ca 450 000 kr per fastighet – anslutningsavgift på runt 100 000 kr och drabbar de redan VA-anslutna?

Som ni borde veta drabbar detta VA-kollektivet och ej skattekollektivet dvs de som har kommunalt avlopp. Det kollektivet får låna upp ytterligare tre miljoner i en redan mycket ansträngd investeringsbudget. Vi skall bygga överföringsledning för avloppsvatten till Laholm och utbyggnad tillsammans med dem av vårt gemensamma reningsverk. Till detta inom några år stora utbyggnader av vattenledningsnätet mellan Förslöv och Torekov. Totalt över 100 miljoner kronor.

För mig är det därför obegripligt att ni, centern och liberaler reserverar sig och ställer sig bakom länsstyrelsens beslut om att kräva utbyggnad.


BO WENDT
Bjärepartiet