SLUTREPLIK – Tack för ditt svar Bo!

287
Detta är slutrepliken till svaret på en insändare.
Läs insändaren: VAKNA! Båstad Kommun, vakna!
Läs svaret: Vi satsar på barn och ungdomar!

Det jag ville få fram är att vi behöver fler platser för spontanidrott och det gäller givetvis Förslöv och våra andra orter på Bjäre. Till exempel ett bollplank, en multisportarena eller en öppen yta med två fotbollsmål. Diverse aktiviteter utanför de ordinarie sporterna som finns i vår kommun. Och det är DÄR jag menar att vi ligger efter jämfört med övriga kommuner.

Det som erbjuds i aktivitetsväg är drivna av privata aktörer eller ideella krafter och ja jag utnyttjar detta men de som inte har möjlighet till det ska också kunna göra något aktivt på sin fritid istället för att driva runt. Samt att jag vill trycka på att idrottshallens skick är under all kritik och då skulle multisportarenan avlasta och möjliggöra aktiviteter året runt både på lektionstid, raster och även utanför skolans tid.

LOTTA OLMARKER
Båstadsbo