SLUTREPLIK – Vad händer med Västra Karups förskola? Vi vill ha ett svar!

654
Detta är slutrepliken till svaret på en insändare.
Läs insändaren: Vad händer med Västra Karups förskola? Vi vill ha ett svar!
Läs replik från Bo Wendt: REPLIK – Vad händer med Västra Karups förskola? Vi vill ha ett svar!

Situationen för förskolan och skolan i Västra Karup

Vår insändare handlade om att ingenting händer avseende situationen för förskolan och skolan i Västra Karup. Visst, vi håller med om att det är bra att det äntligen, efter många års politiskt trevande, fattats beslut om att satsa på nya och renoverade lokaler i Förslöv men detta förändrar inte det faktum att förskolan i Västra Karup är överfull och att skolan behöver byggas ut och moderniseras.

Vi saknar framsynthet och handlingskraft från de politiker som har som uppdrag att leda vår kommun och vi saknar förståelse för det konsekventa motstånd som finns till skolförvaltningens förslag på lösningar.

Förvaltningen föreslår en utbyggnad och modernisering av Västra Karups skola och ett nytt bibliotek till Västra Karup, men Bjärepartiet, med stöd från Centern, förkastar skolförvaltningens förslag. Därmed saknas en plan för modernisering av skolans lokaler och i och med detta saknas en lösning på de problem som finns med skolans ventilation. I klassrummen jobbar elever och pedagoger vidare och väntar på att någonting ska hända till ljudet av utplacerade luftrenare. Ingenting händer.

Det är ert ansvar som politiker att värna om barns rättigheter till en god skolgång och en god hälsa. Barnen på landsbygden har lika rätt till hög kvalitet, många pedagoger och kamrater samt moderna och ändamålsenliga lokaler som barnen i Båstad.

Västra Karups byaråd
Föräldraförening på Västra Karups skola
Föräldraförening på Klockarebyns förskola