SLUTREPLIK – Värdegrund – trams?

395
Detta är slutrepliken till svaren på en insändare.
Läs insändaren: Värdegrund – trams?
Läs replik från Bo Wendt och Inge Henriksson: REPLIK – Värdegrund – trams?
Läs replik från Csaba Illyes: REPLIK Csaba Illyes – Värdegrund – trams?

Slutreplik till Bo Wendt och Csaba Illyes

Bo Wendts och Csaba Illyes repliker på min insändare bemöter helt andra saker än vad jag tagit upp i insändaren. Jag ville visa att ha en värdegrund inte är trams. Rubriken att värdegrund är trams är ett citat från ett uttalande av kommunens f.d. personalchef. I övrigt vänder sig insändaren helt och hållet till BP. Jag har inte sagt något om hur och vem som anställer kommunens personal. Jag har inte heller skrivit något om ”rätta värderingar”, bara att det finns olika värderingar. Företag, myndigheter, skolan, trossamfund, politiska partier, riksdag, regering, FN m fl arbetar alla med värdegrunder. Finns också inskrivet i grundlag för offentlig förvaltning.

I övrigt talar B.W:s och C.I:s repliker för sig själv. Inga ytterligare kommentarer behövs


ANNE KJELLBERG
Socialdemokraterna