SLUTREPLIK – Vi som kommun behöver självklart våra företag!

305
Detta är slutrepliken till svaret på en insändare.
Läs insändaren: Båstads kommun behöver växande och expansiva företag för framtiden
Läs svaret: Vem skulle försvåra för Bjäre Chips?

Vi har noterat ditt genmäle…..

Det som vi lyfte fram i frågan kring företagsflytt var snarare framtid än historia.

Vi menar att det alltid finns anledning till reflektion kring hur vårt företagarklimat ser ut och hur vi som politiker och kommun kan vara med och lära och arbeta för att bli bättre för framtiden.

Vi som kommun behöver självklart våra företag och företagare och det är inte bra när vi tappar något företag oavsett inriktning. Att politiker och tjänstemän oberoende vilken nivå, ska arbeta för att underlätta är en ansats vi håller fast vid. Det gäller i alla lägen att hitta framkomliga lösningar tillsammans med företagen. Låt oss arbeta med sådana för ett företagarvänligt Båstad.

Vad beträffar en framtidsvision där vi utvecklar Båstad framåt behövs mer tankar och tydliga förslag in i den politiska debatten. Vi ser gärna en uppdaterad näringslivspolicy med en tydlig koppling till översiktsplanen och andra framtidsdokument.

Det kan knappast vara att vilseleda någon läsare genom att förvänta sig mer av den styrande ledningen i Båstads kommun när det handlar om kommunens olika framtidsfrågor. Det borde snarare vara en självklarhet!

Bjäre-Båstad Moderaternas företagarråd
Johan Olsson Swanstein
Christer Lindén