Som före detta skolchef önskar jag att framföra några enstaka fakta

933

Tack Peter Jakobsson för att du i din ledare 29 april förtydligar skillnaden mellan en intervju och en granskning. Du skriver även att ”Vi välkomnar andra att komma med synpunkter”. Som före detta skolchef önskar jag att framföra några enstaka fakta. Även jag har blivit kontaktad av både tidigare och nuvarande medarbetare som inte känner igen sig. Under mina nästan 14 år som skolchef gjordes ständigt ett arbete för att rutiner skulle hålla en bra kvalitet. En del av arbetet genomfördes ihop med politikerna – en del var rena tjänstemannaprodukter som politikerna självklart fick information om. Så fungerar det i kommuner runt om i Sverige. Detta är ett naturligt sätt att arbeta och att se till att professionens kunnande används för att medborgarna ska få en god verksamhet.

Några exempel som gäller för hela kommunen: – Tydlig målstruktur och rutiner för uppföljning. Rutiner för budgetprocess och för budgetuppföljning. Rutin för rekrytering av medarbetare vilken alla chefer fått utbildning i. Samverkansavtal med de fackliga organisationerna. Personalpolicy. Rutiner för ärendehantering. Struktur för medarbetarsamtal, lönesamtal och utvecklingssamtal. Internkontrollen skärptes. Plan för det systematiska arbetsmiljöarbetet togs fram. Plan för introduktion av nya medarbetare. Tydlig dokumenthieraki som visade på var olika dokument skulle beslutas. Rutiner kring hot och våld. Riktlinjer för mottagande av gåvor. – Det finns åtskilliga rutiner förutom dessa inom de olika verksamhetsområden men jag tar inte med flera här.

Utöver detta genomfördes ett stort arbete för att ta fram så kallade kärnvärden som alla anställda är skyldiga att följa. Nyckelorden är professionalism, arbetsglädje och respekt samt ansvar, tydlighet och öppenhet. Även detta för att medborgarna ska få en god verksamhet.

Allt detta gjordes i första hand för att kommunens organisation skulle kunna ge den bästa verksamheten för våra medborgare. Tydliga strukturer och rutiner ger en trygghet för de anställda vilket i sin tur leder till att alla anställda kunde fokusera på just deras uppdrag gentemot våra medborgare. Jag påstår inte att allt var perfekt när jag blev ålderspensionär i januari 2017. Men det fanns goda förutsättningar för en fortsatt tydlig ledning och styrning.

Med vänlig hälsning
BIRGITTE DAHLIN, Båstad
skolchef från mars 2003 till februari 2017


Foto: Liberalerna i Båstad