Det var i augusti 2018 som Johan Olmarker och några till kom på idén att upprusta asfaltsytan vid Strandängsskolans idrottshall. Med hjälp av sponsorer är nu planen redo att bjuda in till spontanidrott, lek och rörelse.

På platsen finns en tre-mot-tre-fotbollsplan med små mål, en fullstor tennisbana med nät samt en basketplan med korgar. Belysning finns men ska uppdateras med modern LED-belysning. Även bänkar runt om planerna ska sättas upp. Tennisracket och olika bollar finns men är endast tillgängligt att låna när skolan är öppen. Övrig tid får man ta med sig eget material.

Johan mindes sin, numer avlidna, gymnastiklärare Göran Andersson när han presenterade spontanidrottsplatsen. Äran att klippa bandet och fullgöra invigningen gick till Görans dotter Jenny Melke som själv har barn på skolan.
– Jag är nu 49 år gammal men när jag var ung hade jag mycket kul på denna planen. Uppväxt bara ett stenkast härifrån så var det en naturlig plats för oss att aktivera oss på när vi var unga. Det känns bra att kunna föra vidare Görans budskap om idrott i fokus, spontanidrottens betydelse samt att alla ska kunna vara med, förklarade Johan Olmaker när bandet skulle klippas.


Jenny Melke klippte bandet som hölls av syskonen Olmarker.

Med en pressad budget hos kommunen och många lagstadgade måsten för att klara skola, integration, äldreomsorg med mer så prioriteras dessa saker bort från kommunens agenda. Platsen är offentlig och privata medel har gjort upprustningen möjlig. Kommunen står för att även fortsättningsvis ta hand om den skötsel som krävs.
– Detta är ett bra exempel på hur vi på kommunen kan samarbeta med näringslivet och privata aktörer för att skapa bra saker, säger Hans Paganus, Fastighets- och fritidschef på Båstads kommun som var närvarande vid invigningen.

Projektets ambition var att det skulle vara klart till sommarsäsongen 2019. Något som införlivades men det har inte varit utan motgångar.
– Under resans gång så har det varit en del motgångar som har förhalat saker. Kommunikationen med kommunen gick inte så fort och friktionsfritt som vi hoppades på men nu har alla fattat hur viktigt det är att det verkligen blir av om många engagerar sig. När vi fick in bidragen så blir det en plikt att slutföra projektet, förklarade Johan.


Planerna är testade och godkända av barn med spring i benen.

När tillräckligt många sponsroer hade anslutit gick det att genomföra projektet.
– Det känns fantastiskt att vi nu har kunnat ge Båstadborna möjligheterna att utnyttja en allmän plats för spontanidrott. Det var vår ambition och vi hoppas att platsen ska bli välutnyttjad, säger Johan.

Johans syster Lotta Olmarker har också varit stor del av projektet.
– Det är jättekul att detta är färdigt och nu vill vi gärna försöka göra mer för barn och ungdomar i Båstad. Vi har en del idéer och tar gärna mot andras, säger Lotta.


Sponsorerna gjorde det möjligt.

Att detta genomfördes i Båstad är just för Johans koppling till Båstad men han ser gärna att andra orter i kommunen ser detta som en sporre för att sätta igång egna projekt som främjar spontanidrott.
– Det hade varit kul om någon i till exempel Grevie eller Förslöv vill göra något liknande. Vi kan hjälpa dem med kontakter och bra idéer, säger Johan.

TEXT & FOTO: PETER JAKOBSSON