Stenkastning i glashus Ingela!

669
Detta är en replik på insändare: Lägg inte skulden på andra

Det gör jag inte men det som förvånar mig är att du som har vice ordföranden i Båstadshem skriver detta. Hans G och Anne K i ditt parti har varit helt överens om att sälja.
Jag hade nog väntat att ordspråket ”den utan skuld kastar den första stenen” skulle gälla men ditt parti sitter inte utan ansvar i detta. Vi sitter ett pinnhål högre ansvarsmässigt kanske men bristen på kommunikation gäller i lika hög grad ert parti och jag vet att tonerna gått höga.

Jag hade nog aktat mig för att helt lägga all skuld på Hans och mig med fakta enligt ovan.

Du känner väl till att tog ut ärendet i april för att Båstadshem ville träffa mig och gå igenom siffrorna en gång till.
Detta ångrar jag givetvis när en enig styrelse gick och sålde ändå.
De kände väl till BP och S negativa inställning till försäljning och Båstadshem hade sålt även om kommunstyrelsen och kommunfullmäktige sagt nej. De har än annan tolkning av lagen som du vet.
Men din insändare förvånar mig.

BO WENDT
Kommunalråd BP