I kommunens skolstrategi för västra och södra sidan ingår att stänga Sandlyckeskolan i Torekov när nya skolan i Västra Karup är klar. Nu har en stiftelse bildats som vill skapa Nya Sandlyckeskolan, en friskola med inriktning på idrott och natur.

Emma Toral är initiativtagare till stiftelsen Sankta Thora och till etableringen av friskolan. En skola som de beskriver som en forskningsbaserad verksamhet där varje elevs utveckling står i fokus i kombination med en idrott- och naturprofil som ger eleverna den bästa förutsättningen för en lyckad skolstart och att lägga en stabil grund för fortsatta studier och för en ljus framtid. I stiftelsens styrelse har de samlat ledamöter med ett djupt engagemang i för skolan.
– Vi har en samlad gedigen kunskap och erfarenhet i styrelsen vilket är viktigt för att kunna bedriva verksamheten på bästa sätt, säger Emma.

Emma har tidigare själv gått på Sandlyckeskolan och är utbildad lärare.
– Efter kommunens nedläggningsbeslut föddes idéen att skapa något nytt, något unik som inte finns på Bjäre och då landade vi i profilen med inriktning på idrott och natur, förklarar Emma.
– Det var lite chockartat när det beslutades att skolan i Torekov skulle läggas ner. Vi vill behålla en skola i Torekov med de fantastiska omgivningarna, säger Barbro Willners som också sitter med i stiftelsens styrelse.

De menar att det finns en stor önskan från Torekovbor på att det ska finnas en skola och i arbetet inom gruppen för Torekovs framtid kom friskola på tal. Tidigare har en del starkt propagerat för att skolan ska finnas kvar i Torekov, en grupp med människor vilkas egna barn för länge sedan är vuxna.
– De som hörts mycket i debatten har varit äldre och vi yngre med barn i skolåldern har inte gjort så mycket väsen av oss. Varför det varit så vet jag inte riktigt, säger Emma.


På Sandlyckeskolans innergård hoppas de att barn ska leka även i framtiden.

Inriktningen med idrott och natur ska ge skolan en speciell pedagogisk profil.
– Forskning visar på att idrott och kunskapsutveckling går hand i hand. Idrott främjar också förmågan att koncentrera sig och därmed inlärningsförmågan. Barn blir idag bara mer och mer stillasittande vilket påverkar negativt på skolresultaten och barns hälsa, förklarar Emma.

För att få in mer rörelse kommer Nya Sandlyckeskolan erbjuda idrott och rörelse varje dag på schemat.
– Att ha idrott på olika sätt är lätt med de omgivningarna som finns, säger Barbro.
– Det kommer vara varierad idrott, ibland kravlös idrott och ibland prestationsidrott. Från mellanstadiet ska man också kunna specialisera sig på en av de idrotter vi kommer erbjuda, förklarar Emma.

Den andra delen i profilen är natur.
– Det grundar sig i var vi är, det vill säga i Torekov, mitt i Bjäres unika natur. Skolan ligger fantastiskt med natur och hav nära. Vi vill ta klassrummet ut i naturen och naturen in i klassrummet och koppla samman det med de naturvetenskapliga ämnena för att utveckla elevernas förmåga att förstå sig själva och sin omvärld, berättar Emma.

På skolan kommer de även ha fokus på hållbarhet, vilket bland annat innebär att utveckla en social förmåga, en positiv självbild och ett livslångt lärande samt att verksamheten ska minska sitt ekologiska avtryck.
– Profilen är unik och finns inte i närheten, säger Emma.
– Det är viktigt att poängtera att detta blir ett komplement till de andra skolorna på Bjäre. Vi vill gärna samarbeta med de andra skolorna, säger Barbro.


Emma Toral, Barbro Willners och Malin Zelander sitter i styrelsen för Stiftelsen Sankta Thora.

Nu ligger fokus för stiftelsen på att se om det finns ett intresse för skolan.
– Reaktionerna har på kort tid varit stora. Via vår webbsida kan man anmäla intresse för sina barn. Det är vårt fokus nu att få in så många intresseanmälningar som möjligt för att möjliggöra att skolinspektionen skall ge grönt ljus för skolan, förklarar Emma.

De samlade intresseanmälningarna kommer sedan att skickas till skolinspektionen och hösten 2021 får de ett besked om de får starta.
– Får vi grönt ljus kommer alla som visat intresse få göra nya anmälningar om de önskar att börja i skolan, förklarar Emma.

Gruppen har haft möte med kommunen om att köpa loss skolbyggnaden men inget är i dagsläget bestämt.
– Frågan är ställd och vi hoppas på positivt besked, Emma.

Idéer för ytterligare verksamheter och synergieffekter med att ha en friskola i Torekov finns.
– Vi skulle kunna kombinera skolhälsa med en distriktsköterska, vi skulle kunna ha catering från köket med mera, förklarar Barbro.

Stiftelsen finansieras med donationer, vilka som ligger bakom dem vill de inte avslöja i dagsläget men de har kommit en bra bit på vägen.
– Sedan vi offentliggjort vad vi har på gång är det fler som hört av sig och frågat hur de kan hjälpa till, berättar Emma.

Förhoppningen är en enparallell skola med runt 20 elever i varje klass och samarbete mellan klasserna.
– Med ytterligare en skola med en komplimenterande inriktning bidrar vi till att göra kommunen attraktiv för inflyttning, vi vill ju att Båstad ska vara en attraktiv skolkommun, säger Emma.

Om allt flyter på som tänkt vill de att Nya Sandlyckeskolan öppnar till höstterminen 2022.

TEXT & FOTO: PETER JAKOBSSON