Svar om försäljningen av Bjärehemmet!

1765
Detta är ett svar på en insändaren: Hur styr Bjärepartiet egentligen?

Båstadhems beslut kom som en total överraskning för mig och övriga i BP den 5 maj
Min och partiets uppfattning har varit bolaget ej får sälja bjärehemmet i strid mot ägardirektivet. Dessutom går fastigheten med ett årligt överskott på mellan ca 400 000 till 1milj. Fortfarande eldar de med olja för 750 000 kr per år när man med värmepumpar kunnat banta uppvärmningsnotan till en tredjedel och betalat av en ny anläggning på 4-5 år. Här fanns uppsida men handlingsförlamning.

Dessutom har Båstadhem rivit annexhusen för att i framtiden enligt vår vilja kunna bygga ett nytt äldreboende på platsen. Jag var även kraftig mot att de annonserade ut fastigheten innan kommunfullmäktige beslutat vilket meddelades ordföranden.

Att svaret dragit ut på tiden beror på att vi (BP måste få med antingen S eller C för att få majoritet och förhindra försäljning. I mars fick jag inget tydligt svar av Ingela S men fick det den 18-4 att de delade BP s uppfattning att ej sälja. Av C har jag inte fått något svar.
Jag skulle tagit upp ärendet den 18-4 april i kommunstyrelsen efter det varit i vård-och omsorgsnämnden den 27 februari men då vädjar och vill Hans G och Båstadhems VD gå igenom resultat och investeringsbehov med mig för att vi förhoppningsvis skulle kunna få en samsyn. Jag vet också att bolagets juridiska konsult har haft en helt annan tolkning av ägardirektivens betydelse än vår kommunjurist. Jag har stor respekt för att detta påverkat Hans och VD . De har bibringats uppfattningen att de ej behövt invänta KF beslut.

Jag väntar på mötet och tar vid två tillfällen upp att det är angeläget. Inget händer förrän försäljningen slår ner som en bomb den 5 maj.
Att det dragit ut på tiden är inget konstigt. Man säljer inte denna typen av fastighet i en handvändning. 6 månaders utredning är ingenting i dessa sammanhang och det tar tid med demokrati och att sy ihop överenskommelser. Speciellt när både ordf Hans Grönkvist Bp och vice ordf. Ann-Margret Kjellberg velat sälja och dessa två partier skulle garantera majoriteten. Vår har också haft byte på kommunchefsposten.
Nu är möjligheterna borta till en äldreboende på tomten och det var ingen brådska med tanke fastighetens årliga överskott.

Thomas A och Christer de la Motte har flera sagt gånger att de vill sälja och detta även direkt till Hans Grönkvist (enligt han själv) då är det ju totalt oförklarligt att de nu kritiserar försäljningen. Ni har ju fått som ni velat!
Ni skriver att i andra kommuner blir det ramaskri och styrelsens byts ut. Vi (BP) är mycket upprörda över att ägardirektiven ej följts och att bolaget agerat egensinnigt. Men hur byter man ut en styrelse på 10 dagar när det inte har varit au eller kommunstyrelsen? Moderater, center och S med vice ordföranden Anne Kjellberg röstade för försäljning och har tillsammans en majoritet.

Bjärepartiet har 2 av 7 ledamöter och vårt stora problem är att dessa bägge ledamöter också stödde försäljning och att Hans G dessutom är ordförande gör inte saken bättre.
Men jag har svårt att smälta ert osakliga inlägg som inte andas ett uns av att era ledamöter röstat för försäljning. Varför gjorde de det och varför undanhåller ni läsarna detta?
Centerpartiet som alltid pratat om att bevara och bygga till Bjärehemmet och röstar nu för försäljning genom ledamoten Ib Nilsson som dessutom sitter i kommunstyrelsen.
Ib var vice ordförande förra mandatperioden i Båstadhem!

Båstadpolitiken är inte alltid logisk kära läsare men Bjärepartiet och dess ledning står fast. Bjärehemmet skulle inte säljas!

Blir intressant att följa övrigas agerande framöver.
Förstår inte hur ni alla kan kasta sten när ni alla sitter i glashuset.

Jag kommer att kalla in Båstad hems ordf.och vice samt VD till ett möte med kommunstyrelsen.

Bo Wendt
Kommunalråd BP

Inge Henriksson
Bjärepartiet