Svar till likabehandlingsprincipen

815
Detta är en replik på insändare: Likabehandlingsprincipen

Delar helt er uppfattning och uttryckte i kommunfullmäktige att förslaget med att åter tillåta kompisåkning passar Bjärepartiet som handen i handsken. Hoppas nu bara ingen överklagar!

För en gångs skull var alla partier överens. Förslaget underlättar vardagen för kommuninvånarna, barnen får umgås, busstransporterna går ändå dvs. en miljövinst, buss är säkrare än bil. Kunde inte bli bättre och detta fungerar i många kommuner i NV Skåne.

Varför överklaga beslutet? Kunde inte lokaldemokratin få bestämma?

Håller helt med skribenten när ni skriver: Det är inte likvärdiga förutsättningar i en kommun och det är omöjligt för kommunen att tillhandahålla likadan service för alla invånare.

Vi kämpar vidare för kompisåkning och noterar tacksamt att inhibition inte meddelades.


BO WENDT
Kommunalråd BP