Svar till Thomas Andersson och hans kommentarer i Bjäre nu den 22 oktober.

354

Thomas Andersson (L) framställer sig som Messias när det gäller företagens villkor i Båstad kommun. I början av sin kommentar i Bjäre Nu den 22 oktober uttrycker han att Båstad kommun tappat i Svenskt Näringslivs ranking som underförstått klander på BP

Här är de rätta resultaten de senaste 4 åren. 2014-plats 122, 2015-123, 2016-107, 2017-117.
Rätt svar är en liten försämring från året innan men en lite förbättring utifrån 2014 och 2015 års resultat som var under Thomas Anderssons regeringstid ihop med Moderaterna.
Jag är försiktigare än Thomas Andersson och anser att resultaten ser ganska lika ut de senaste åren och vi alla bör se till att lyfta och förbättra resultaten.

I Bjärepartiets budgetförslag höjer vi därför målet att bli bland de 25 bästa kommunerna i landet mot dagens mål bland de 50 bästa. Vid de diskussioner vi haft i kommunen vid budgetträffar har vi hittills inte fått något stöd för detta men tror ändå vi får igenom detta den 22 november. Vem vågar gå emot efter alla löften i Bjäre Nu den 22 oktober?

Eftersom företagande är grunden för välstånd och endast ett välfungerande näringsliv med god sysselsättning utgör möjligheterna för reformer och förbättringar är det Bjärepartiets uppfattning att företagens måste ges bättre förutsättningar, förståelse och förenklad handläggning av ärenden. Många av våra tjänstemän har i år gått en flerdagars utbildning som heter ”Förenkla – helt enkelt”.

Dessutom har vi under vår korta regeringsperiod genomfört sänkta miljötaxor både för enskilda och företag. Vi har verkligen ifrågasatt byråkratin och förbättrat småföretagares villkor.

Under din tid för 3-4 års sedan hamnade du/ni i en skandalartikel i Skattebetalarnas förening om hur ni höjt miljötaxorna flera hundra procent och tillsynsfrekvens för frisörer, fotvårdare och andra smånäringsidkare. Från att ha fått ett besök och en avgift på ca 600 kr vart femte år gick ni till ca 2000 kr varje år.

Inom avloppsområdet har vi sänkt tillsynsavgifter från cirka 3200 kr till cirka 1100 kr. Vi har ändrat skyddsnivå från vattendrag från 300 meter till samma som Laholm 50 meter vilket betyder enorm kostnadsminskning för de som måste bygga om avloppen.

För att förbättra villkoren måste det till ett tydligt ledarskap skriver Thomas Andersson och efterfrågar nuvarande lednings vilja, insikt och kunskap.
Den finns, det kan vi försäkra dig om att vi har. Vi har flera aktiva och före detta företagare i vårt parti tex vice ordf. Inge Henriksson som har drivit ventilationsföretag i 20 år med 15 anställda. Min förståelse, tillgänglighet och snabba svar på mejl är omvittnad.

Jag har i olika sammanhang tryckt på vikten av tillgänglighet hos våra tjänstemän som en av de viktiga förutsättningarna till förbättringar. Det har också vår nya kommunchef fått som uppdrag att genomföra. Vi har anställt en näringslivskoordinator Helena Ivarsson, vi har infört företagssafari och företagsbesök. DNA kampanjen kommer även företagen till nytta.

Jag tycker nog mycket hänt även om jag så klart är part i målet!
Våra fantastiska entreprenörer kan med tillförsikt se framtiden an med Bjärepartiet i ledningen.


Bo Wendt
Kommunalråd BP