Syskonförtur bör vara en självklarhet i Båstad Kommun

1464

Precis som flertalet av Sveriges kommuner arbetar Båstad kommun aktivt för att attrahera förvärvsarbetande barnfamiljer. Bra skolor, en trygg miljö och goda möjligheter till en aktiv fritid är viktiga faktorer i konkurrensen med andra kommuner i Skåne och övriga Sverige. Till dessa faktorer kan sannolikt även läggas kommunens förmåga att erbjuda barnfamiljer en fungerande vardagslogistik.

Som relativt nyinflyttad barnfamilj med tre små barn har vi fått erfara konsekvenserna av att Båstad Kommun inte tillämpar syskonförtur vid förskoleplacering. För vår del har detta inneburit att vi varje dag måste lämna våra tre barn på tre olika förskolor och skolor. Detta medför cirka en timmes extra vardagslogistik per dag, och en av oss föräldrar har fått gå ner i arbetstid för att klara hämtningar och lämningar på förskolan. Vi är mycket nöjda med samtliga förskolor och skolor i vilka våra barn fått en plats, men om kommunen kunde erbjuda syskonförtur till förskolan tror vi att det skulle innebära en ökad trygghet för kommunens barn, och en förenklad vardagslogistik för föräldrarna.

Båstad och Bjärehalvön är en fantastisk plats, men för att säkerställa att kommunen verkligen blir det självklara valet för förvärvsarbetande barnfamiljer bör skolförvaltningen snarast införa en policy för syskonförtur vid förskoleplacering.

Gabriella Follin