TACK, BJÄREBOR!

287

Två år har gått sedan vi hade den stora flyktingvågen till Sverige. Vår kommun har som alla kommuner fått ta emot sin del av dessa flyktingar.
Vi politiker fick vid senaste fullmäktige en redogörelse för hur våra tjänstemän utfört sitt uppdrag. Glädjande konstateras att Båstad/Bjäre klarat av att ge alla våra nya kommuninvånare, som flytt från sina hemländer, bostad och ett bra mottagande, både under 2016 och i år.

Detta uppmärksammade NST för någon vecka sedan, eftersom det är mycket få kommuner i landet som just klarat av ge alla en bra bostad. Vår kommun hamnar i topp när det gäller mottagandet av våra flyktingar. Våra tjänstemän understryker att det är tack vare Bjäreborna som ställt upp med att hyra ut stugor, lägenheter och extra rum som uppdraget har gått att klara av.

Man blir varm i hjärtat av den generositet som Bjäreborna visar upp. Det är många som ställer upp för att göra mottagandet bra för dessa utsatta människor. Man ordnar bl. a språkcaféer, studiecirklar, bjuder hem sina nya grannar på middagar och visar på svenska seder och traditioner, samlar ihop kläder och förnödenheter och idrottsföreningarna hälsar barn och ungdomar välkomna till sina klubbar.

Kommunen vill uppmärksamma goda krafter som arbetar för inkludering, delaktighet och gemenskap, och har instiftat ett ”Integrationspris”. Detta pris kan gå till personer, föreningar och/eller företag som förtjänar att bli uppmärksammade för sina insatser. Vi har många som kan få priset för sitt fantastiska arbete att hjälpa och stödja våra nyanlända. Har du någon du anser vara värd priset så sänd in din nominering till kommunen senast den 31 december 2017.
Tack, Bjärebor för ert arbete att hjälpa andra i en utsatt situation. Ett bra mottagande ger bra förutsättningar för att våra nya medborgare ska komma in i samhället, lära sig svenska och få ett jobb. Ju fler som mår bra i vår kommun ju bättre mår vi själva. Båstad/Bjäre – ett bättre sätt att leva!


THOMAS ANDERSSON
Liberalerna