Tidtabellsskifte 16 augusti och reducerad trafik

Anpassar turer efter nya resemönster.

347

Den 16 augusti byter Skånetrafiken till hösttidtabell. Samtidigt så reducerar de då busstrafiken cirka 9 procent i hela Skåne jämfört med den trafikplanering som sattes innan Coronapandemin.

Detta beror på att Skånetrafiken har tappat en stor del av resenärerna och beräknar en minskad intäkt på cirka 1 miljard under 2020. Det är inte ekonomiskt eller miljömässigt hållbart att köra bussar som få reser med.
Deras målsättning är att de förändringar som görs inte ska bidra till trängsel och bussar som många reser med ska påverkas i mindre utsträckning. På samma gång är det viktigt att kunderna på landsbygden ska kunna pendla.

Skånetrafiken kommer under hösten att följa resandeutvecklingen både när skolorna öppnar igen men också generellt se om det finns ändrade resandemönster och -volymer.
– Där vi ser ett tydlig och återkommande behov av mer trafik kommer vi se över om vi kan lägga in mer trafik. Samtidigt kommer vi planera för att sätta en trafik för 2021 som är ekonomist och miljömässigt försvarbart samtidigt som det är pålitlig, trygg och generellt tilltalande för alla som rör sig inom Skåne, berättar Saman Tondnevis som är affärsområdeschef inom buss på Skånetrafiken.

Så här jobbar Skånetrafiken för att undvika trängsel.
– Vi uppmanar alla våra resenärer att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. De handlar mycket om egenansvar och att vi alla hjälps åt. Vi informerar i ihärdiga kampanjer ombord på infotainment, i sociala medier, på vår hemsida och i vår app om att man inte ska resa om man har förkylningssymptom, att man ska hålla avstånd, visa hänsyn och välja en annan avgång om man upplever att det känns trångt ombord, förklarar Saman och fortsätter.
– Alla ska känna sig så trygga som möjligt på våra tåg, bussar och serviceresefordon. Men för att lyckas med detta behöver vi kundernas hjälp. Vi kan inte som restauranger förbjuda människor att gå ombord eftersom vårt samhällsansvar betyder att vi ska erbjuda kollektivtrafik till dem som måste resa. Dessutom skulle en sådan förbjudande, som kan hända varsomhelst under resan, behöva framtvingas på ett sätt som inte är möjligt på samma sätt som it ex en lokal. Men vi uppmanar konsekvent alla att till exempel vänta på nästa buss eller tåg om det är fullt, undvika rusningstid, att gå eller cykla när det är möjligt och naturligtvis att hålla avstånd ombord.

TEXT & FOTO: PETER JAKOBSSON