Tillsyn och brister på enskilda avlopp?

1442

Kommunrevisionens rapport om enskilda avlopp kräver förtydligande.

Man läser om misskött tillsyn och att 80 % av de 450 inventerade avloppen påstås ha släppt ut orenat avlopp som bidragit till sämre havsmiljö trots avsaknad på direkt utsläpp.

Det finns cirka 700 000 enskilda avlopp med WC i Sverige. Av dessa har cirka 130 000 direkt utsläpp till vattendrag och är olagliga. Sådana saknas i Båstad. Avloppen prioriterades 1982-1995 och då stoppades cirka 500 direktutsläpp till bäckar.

Femtio procent eller 350 000 har ej godkända avlopp enligt havsmyndighetens anvisningar som ej är juridiskt bindande. Här finns gamla infiltrationer, sjunkbrunnar och dålig slamavskiljning.

Av de 450 anläggningar som kontrollerats är 360 inte godkända med brister så att kommunen kräver ny anläggning. Vi har totalt 2700 anläggningar.

I rapporten står att avloppen är  mycket dåliga och de påstås ha bidragit till sämre havsmiljö?

Vi har även ett stort kommunalt ledningsnät som byggdes ut på 1970-talet med en del landsbygd ansluten till kommunalt VA med höggradig rening. Båstad med 14000 invånare har lika långt ledningsnät som Landskrona med 40000 invånare.

Bjärepartiet (BP) motsatte sig tidigare tillsynsavgift på 3100 kr och jämförde med bilbesiktning och sotarens taxa. Efter valet med möjlighet att förändra har vi sänkt avgiften till 1240 kr.

Myndighetsnämnden har efter förslag från BP den 14 april 2016 ändrat reglerna så att fastighetsägare äldre än 75 år slipper ändra avloppen, det får nästa ägare åtgärda.

Efter förslag från BP beslutade myndighetsnämnden den 19/1 2017 att minska skyddsavståndet (så kallad hög skyddsnivå) till bäckar och hav till 50 meter som Laholms kommun från tidigare 100 respektive 300 meter. Det innebär minskade kostnader för våra kommuninvånare där många nu slipper fosforrening.

Läs mer i Land www.lantbruk.com/sok/avlopp.

Bjärepartiet
Bo Wendt , Inge Henriksson, Eddie Grankvist, Håkan Mörnstad, Hans Grönkvist,Kjell Stridh, Karin Schmidt och Kjell Andersson.