Trendbrott inom inflyttning och utflyttning

Trendbrott inom inflyttning och utflyttning

419

Båstads kommun växer om man ser till invånarantal. Anledningen är ett positivt flyttnetto. Det flyttar alltså in fler än det flyttar ut från kommunen. Så har det sett ut under en längre tid i kommunen i de flesta åldersgrupper förutom 15–24 där utflyttning råder. Anledningen till att befolkningsmängden inte ökat så mycket historiskt är att det är fler som dör än föds i kommunen.

Nu har befolkningsökningen tilltagit i Båstads kommun. Anledningen är inflyttningen som tilltagit och spås fortsätta ligga på en hög nivå.

Trendbrott i Stockholm
Nu kommer rapporter om att Stockholm för första gången på 15 år har större utflyttning än inflyttning. Och det är barnfamiljerna som sticker ut i statistiken och är utflyttare till stor del. Ungdomar flyttar fortfarande till storstäderna i stor utsträckning.

Enligt Matz Dahlberg, professor i nationalekonomi, drivs flyttströmmarna i Sverige generellt av arbetsmarknad och studier, framförallt om man flyttar långt. ”Exakt var du väljer att lokalisera dig inom en arbetsmarknadsregion, givet att du bestämt dig för att flytta till en, drivs av mer lokala saker, såsom kvalitet på skola, tillgång till barnomsorg, närhet till natur.”

Här i Båstad har det i samband med byggande och befolkningsprognoser vädrats frågor om ”Vilka är det som ska flytta hit?”

Kanske är det som statistiken pekar på att ett trendbrott skett då familjer till större utsträckning lämnar storstaden för ett liv inom en arbetsmarknadsregion men med närhet till natur och annat. Där har Båstad mycket att erbjuda och det är nog av betydelse för flyttströmmar. Sen visar det sig att det är fler pensionärer som flyttar till Båstad än det är barnfamiljer men det kanske kan ändras i framtiden.

Trevlig läsning!


Peter Jakobsson, Redaktör Bjäre NU