När trygghetsmätningen 2019 var klar sammanställdes problembilden för Båstads kommun. Den visar på ett oförändrat problemindex men i de olika delarna har det förändrats. Bostadsinbrott och fortkörande bilar oroar mest.

– Vi har oförändrat problemindex som visar att vi är en av kommunerna i nordvästra Skåne där invånarna upplever minst problem. Det är vi tacksamma för, konstaterar kommunpolis Axel Johansson.

Mätningen gjordes genom att det i kommunen gick ut 600 utskick, 300 i tätort och 300 till övriga i kommunen. Svarsfrekvensen på 65,5 procent uppfattar polisen som bra.
– Vi har följt utvecklingen av trygghetsmätningen i många år nu. Vad som står i den är vad folk tycker, inte vad vi tror eller hur brottsstatistiken ser ut. Vad som oroar befolkningen är viktigt att göra något åt. Båstad sett över tid är ett tryggt samhälle. Sen kan enstaka händelser skapa oro som till viss del kan vara obefogad. Till exempel vid de stora flyktingströmmarna 2015 och när morden på åsen skedde, förklarar Axel Johansson.

Sammanfattat så är det låga värden för oro. Det är väldigt låga siffror för missbruksproblematik. Den största oron är för inbrott i bostad och att bilar kör för fort. Trots att oron för bostadsinbrott är hög så har den sjunkit precis som det verkliga antalet inbrott har sjunkit senaste året.
– Att drabbas av bostadsinbrott oroar folk men det är också ett av de brott som man kan utsättas för som är enklast att skydda sig mot. Har man bra lås, bra larm, bra belysning, dna-märkt egendom och grannsamverkan är risken för inbrott väldigt liten, förklarar Axel.

Statistiken över bostadsinbrott tyder på att många skyddar sig och att det ger effekt. Hittills i år har det varit 38 bostadsinbrott och 24 inbrott i fritidshus. Samma period förra året var det 65 i hem och 57 i fritidshus. Inget inbrott har skett under året i bostad med dna-märkning vad polisen vet i dagsläget.

För att öka tryggheten i trafiken satsar polisen och kommunen bland annat på att försöka höja säkerheten vid och runt skolor och förskolor.
– Vi har fokus på farliga förare. Det handlar om påverkade förare, de som inte följer skyltar och regler samt de som sitter och pillar på mobilen när de kör, säger Axel.

Viss oro verkar också finnas för att åka buss eller tåg. Det är inte något högt värde men det har ökat.
– Det är lite märkligt för vi har inte fått några anmälningar eller klagomål om bråk, stök eller misshandel på bussar och tåg. Det verkar vara en trygg plats men ändå upplevs oro där, säger Axel som får titta på vad detta beror på.


Viss oro finns för att åka buss och tåg.

Nyligen har Johan Olsson Swanstein (M) träffat kollektivtrafiknämndens ordförande Carina Zachau för att diskutera kollektivtrafiken.
– Jag tog upp frågan angående oron med henne. Vi diskuterade även belysning vid stationer samt det om att bussen inte ska ha gått om tåget är lite försenat. Att behöva stå och vänta till nästa buss sent om kvällen är inte alltid så tryggt, förklarar Johan.

Nästa gång de träffas har de bestämt att ta detta vidare.
– Det känns angeläget, betonar Johan.

En annan trygghetshöjande och brottsförebyggande åtgärd är kameraövervakning vilket kommunen har ansökt om att få sätta upp vid stationerna och dess parkeringar.
– Det har nu snart gått elva månader sedan vi ansökte om tillstånd hos datainspektionen. Det är alldeles för lång handläggningstid. Vi hoppas att vi snart får klartecken på att sätta upp dem, förklarar Johan.

Andra platser där kommunen och polisen vill sätta kameraövervakning är skolorna, Lyckantorget, Båstad hamn, kommunhuset.
– Med kameraövervakning behövs också bättre belysning vilket oavsett är behövligt på samma platser, säger Johan.

Att göra samhället tryggare handlar om flera olika faktorer.
– Det är inte bara en synlig polisbil som behövs. Det handlar till stor del om samhällsbyggnad och samverkan mellan olika aktörer så som polis, skola, kommun med fler, förklarar Axel.

TEXT & FOTO: PETER JAKOBSSON