Två märkliga kommunala beslut i Båstad Kommun

1459

Kommunfullmäktige antog vid sitt Marsmöte att 12,1 miljoner kronor ska användas för att projektanställa 8 personer i 3 år för ensamkommande barn och nyanlända – utöver all hjälp de nu får genom kommunens alltför stora integrationsavdelning.
En ledamot hade räknat ut att dessa 12,1 miljoner skulle generera många 100-tals miljoner i kommande skatteintäkter för kommunen ! ?

Allas lika värde och inneordet Värdegrund nyttjades flitigt.
Debatten varade i 45 min och verkade mer vara ett ställningstagande beroende på partitillhörighet än en konstruktiv diskussion i sakfrågan.

12,1 miljoner är ett överskott från Migrationsverket av det schablonbidrag som betalas ut till kommunen för flyktingars två första år, därefter övertar kommunen ansvaret.
Invandrarverket har ingen egen sedelpress utan allt finansieras med skattemedel.
Det naturliga beslutet borde varit att summan överförts till den kommunala budgeten.
Kommunen har 100 arabtalande barn och 35 andra språkgrupper i våra skolor, dessa behöver extra hjälp med sin språkförståelse.
Skolan går med underskott.
IFO tidigare kallat socialbidrag har miljonunderskott.
Eftersom det beräknas komma färre ensamkommande barn framöver behöver den nuvarande organisationen bantas ner. Detta förväntas kosta kommunen 1,5 miljon.

Kommunen leasar dessutom fyra minibussar som de ensamkommande barnen har till sitt förfogande för att kunna ta sig till olika aktiviteter. Varför gäller inte samma regler för SFI lektioner som för andra studier ?
Ingen närvaro – inget bidrag !
Allas lika värde?

Samma ställningskrig ser man i Kommunstyrelsens aprilmöte.
På dagordningen fanns ingen punkt om att diskutera kommunchefens anställning och absolut inget om att avskeda henne.
Ändå röstade mötet igenom att hon skulle gå med omedelbar verkan.

Det är samma Kommunstyrelse som anställde samma kommunchef för mindre än ett år sedan som nu avskedar henne .
Hur genomtänkt var detta ? Gjordes det någon bedömning av kostnader och andra konsekvenser ? Vilken badwill blir detta för kommunen? Klara rutiner och regler förenklar för både politiker och tjänstemän !

I en så liten kommun som Båstad borde man kunna samarbete för kommunens bästa även om det är valår.
Vem kan man lita på ? Vem vågar man rösta på ?

INGA SÖLVE
Båstad