Vad händer med Västra Karups förskola? Vi vill ha ett svar!

2004

I tre år har en av Klockarebyns förskoleavdelningar på grund av platsbrist huserat i baracker. Det står idag så många barn i kö för en förskoleplats i Västra Karup att runt ett tiotal barn har nekats plats. Klockarebyn har länge behövt byggas ut.
Men ingenting händer.

I årtionden har personalen på Västra Karups skola upplevt problem med luftkvalitén. Ventilationen har dömts ut men beslutet om att byta ut den har inte verkställts. Tjänstemännen har arbetat fram en fin plan för modernisering och utbyggnad av skolan. Allt som behövs är ett direktiv från ledningen.
Men ingenting händer.

Bo Wendt, det är dags att börja leda kommunen. Det är dags att investera i skolbyggnader och i pedagoger. Det är dags att satsa på barnen i kommunen och det är dags att ge besked.
Men ingenting händer.

Västra Karups byaråd
Föräldraförening på Västra Karups skola
Föräldraförening på Klockarebyns förskola