Vad har hänt med den löpande vardagliga städningen?

1119

Skolan är inte samma sak som dess byggnader, men så länge de finns, måste de fungera och underhållas för att gott lärande ska kunna ske.

Eftersom både Strandängsskolan F-6 och dess idrottshall lappas och lagas, hade det varit intressant att ta del av vilka de framtida planerna är för dess underhåll. En snabb sökning på kommunens hemsida visar att en sådan inte finns. Möjligt att vi inte letade tillräckligt noga, att den finns men inte är publik, eller ve och fasa – att den inte existerar överhuvudtaget. Hur som helst efterfrågar vi planen på hur kommunen tänker ta sig an den allt mer sviktande standarden på Strandängsskolan F-6 och dess idrottshall.

Dessutom är vi bekymrade över den löpande vardagliga städningen. Flera föräldrar och även pedagoger på skolan har under våren och början på terminen kommit till föräldrarådet och berättat att deras barn/elever inte går på toaletten under skoldagarna pga av deras renlighet (eller bristen därav). Flera barn hoppar också över att duscha efter idrottslektionerna pga av duschutrymmens standard och obefintligt integritetsskydd. Stämmer det att antalet städtimmar har minskat över åren? I så fall, vad ligger till grund till detta beslut? Vetenskapliga fakta att barns toalettbehov är mindre idag, eller att deras toalettvanor avsevärt har förbättrats? Ännu svårare blir det att förstå när antalet elever har ÖKAT. Oavsett, standarden på dagens städning är inte tillräcklig!

Ytterligare en sak som oroar oss är den rådande trafiksituationen runt skolan. Detta har vi flertalet gånger varit i kontakt med kommunen (både brevledes och i möten) och vissa förbättringar har gjorts (belysning, körväg, borttagning av träd). Men återigen tas inget helhetsgrepp för att se till att lösa grundproblemet samtidigt som takten som förbättringsåtgärderna utförs.

Vi vet att det utreds om det totala antalet skolor i kommunen och det är bra. Men parallellt måste ni säkerställa att de byggnader som redan finns är i det skick vi kan förvänta oss av en kommun som vill öka antalet skattebetalande invånare (eller är barnfamiljer inte del av denna målgrupp). Planerna kan ni kan göra om när ni kommit överens om hur framtiden ska bli. Men våra barn lever här och nu. De kan inte vänta med att gå på toaletten tills ni bestämt att deras eventuella ofödda småsyskon kanske ska få en ny skola att gå i.

FÖRÄLDRARÅDET
Strandängsskolan F-6