Vad var det som hände?

1330

Det har nu gått en tid sedan oppositionen, bestående av M, S, C och L, på kommunstyrelsens sammanträde bestämde att de tappat förtroendet för kommundirektören Kristina Geiger och krävde hennes avgång. I skrivande stund är fortfarande den enda offentliga anledningen de gett att det baseras på en enkät som visade på lågt förtroende av kommundirektören. Att enkäten som besvarades av folk på kommunhuset inte är statistiskt säkerställd och det faktum att folk kunde svara flera gånger var inget hinder. Om de som svarade är personer som jobbar nära kommundirektören framgår inte heller.

Självklart hade vi många frågor till Kristina om vad som enligt henne hänt, vad hon jobbade med och hur det mottogs med mer. Sen har vi ju också ”hört” en del som vi ville fråga om. Hon svarade på alla våra frågor utan att tveka på något. Hon menar att det var uppdraget att skapa ordning och reda samt inrätta bättre struktur hon anställdes för och var på god väg att komma någon vart. Läs hela intervjun på sid 6-7.

Från förra numret av Bjäre NU har vi ändrat reglerna för insändare och repliker. Förr gav vi chansen till slutreplik och satte sedan stopp i den debatten men det blev lite orättvist och utnyttjades på ett felaktigt sätt. Eftersom slutrepliken blev sista ordet valdes det tydligen ibland att inte svara över huvud taget vilket inte gynnade läsarna och frågan som togs upp. Vi slopar helt enkelt slutreplik men välkomnar fortfarande replik på insändare. Sen sätter vi stopp och nya insändare som för in ny information kring ett ämne är välkomna. Inför valet känns detta mer rättvist.

I förra numrets hetta vid pressläggning missade vi i korren att det hade smugit sig in MARS vid några ”Just nu på Bjäre” då det skulle stå APRIL. Hoppas det inte skapade allt för stor förvirring och ni hittar roliga och intressant saker att göra på rätt datum. Tveka inte för att tipsa oss om ni har intressanta föreläsningar, trevliga sammankomster, nya utställningar, härliga konserter med mer. En arrangör söker alltid sin publik och publiken söker trevliga event. Det är när dessa förs samman som det blir bra för alla. Tillsammans för Bjäre kan man säga.

Trevlig läsning!


Peter Jakobsson, Redaktör Bjäre NU