VAKNA! Båstad Kommun, vakna!

971

Nu är det dags för våra politiker att vakna. Ser ni inte att vi blir omsprungna av var och varannan liten närliggande kommun. Eller rättare sagt hela Sverige. Vad jag menar är att de förstår vad som är viktigt för barn och ungdomar – nämligen att röra på sig, vi måste hjälpa till att skapa bra förutsättningar för dem att göra det. Det invigs multisportarenor hela tiden, varför är det så svårt för Båstads politiker att förstå vikten av detta? Ni vill ha inflyttning och det byggs som aldrig förr men då måste ni även se till att det finns något att göra för alla dessa barn i familjerna som ska förväntas flytta hit. Visa att ni bryr er om hälsa och vikten av att röra på sig. Bygger man en multiarena på Båstads skolgård kan barnen på skolan använda den på rasterna men även utanför skolans tider. Det är bara positivt att blanda högstadiet med låg-och mellanstadiet för att bidra till ett bättre klimat där de får förståelse för varandra stor som liten. Eftersom idrottshallens standard är katastrofal kan de äldre barnen ha idrottslektioner ute under nästan hela året. Det blir en bra avlastning. Den investeringen ni gör i detta kommer ni få tillbaka flera gånger om. Det pratas mycket om att skapa ett bra företagsklimat i Båstad kommun och det är viktigt men det är också viktigt att skapa ett bra barn och ungdomsklimat. Dags att agera nu om Båstad ska fortsätta blomstra och få fler barnfamiljer att välja Båstad/Bjärehalvön som en ort att leva och bo i. Visa att ni är en kommun som satsar på barn och ungdomar – Båstads framtid!

LOTTA OLMARKER
Båstadsbo