Ett sextiotal personer kom till kongressen på Hotell Skansen för att lyssna och deltaga i valdebatten som behandlade näringslivsfrågor och handel. De fem största partierna var på plats och gav sin syn på politikens roll i ämnet.

Valdebatten om näringslivsfrågor var initierad av Båstad Turism och Näringsliv, Företagarna Båstad/Laholm samt Bjärelivgruppen. Som moderator agerade Dennis Oscarsson Krook. Representanter från politiken var Johan Olsson Swanstein (M), Ingela Stefansson (S), Ebba Krumlinde (C), Thomas Andersson (L) och Hans Grönkvist (BP).

Inledningsvis fick partierna själva två minuter till att berätta vad de anser ska göras inom näringslivsfrågor lokalt på Bjäre.

Bjärepartiet:
– Vi tror på företagens kraft att agera på egen hand. Sen måste företag kunna få svar snabbare från kommunen, både från politiker och tjänstemän. Där kan vi bli bättre.

Socialdemokraterna:
– Socialdemokraterna vill driva en näringslivspolitik där det alltid ska finnas planlagd mark och vi vill värna om ett modernt jordbruk. Vi vill hjälpa och stötta företagare inom turismen som skapar många arbetstillfällen.

Liberalerna:
– Det behövs ett bättre företagsklimat. Liberalerna har alltid hävdat att ett synligt och tydligt politiskt ledarskap, som lyssnar och är tillgängligt och vill ha dialog med företagen, är det viktigaste uppgiften för oss politiker. Vi ska skapa smarta effektiva samarbetslösningar med andra kommuner samt partnerskap med företagare. Företagen är jätteviktiga. Går de bra ger det skatteintäkter och arbetstillfällen. Mår företagen bra, mår kommunen bra.

Moderaterna:
– Företagen är väldigt viktiga för kommunens framgång men det behövs mer energi till näringslivsarbetet. Moderaterna har ambitionen att ha det bästa företagsklimatet. Vi vill tillsätta ett utvecklingsprogram tillsammans med det lokala näringslivet. Det ska vara EN väg in till kommunen och snabba handläggningstider. Vi vill stötta lokala handeln med en handelspolicy.

Centerpartiet:
– Centerpartiet vill värna om det fina som Bjäre har att erbjuda samtidigt som vi för utvecklingen framåt. Det ger ett hållbart samhälle där ekonomin är i balans och de mänskliga resurserna tas tillvara. Vår utmaning är att kunna ge bra service trots ansträngd ekonomi. Vi tror på att utveckla de digitala tjänsterna ännu mer för att förenkla i kontakten med kommunen.


Publiken lyssnade engagerat och ställde frågor.

Sedan fick politikerna svara på diverse frågor rörande olika områden förknippade med företagande och handel.

Markförsörjning
När markförsörjning kom upp på bordet kom många viljor fram. Frågan var hur Båstad i en allt snabbare värld kan erbjuda snabb etablering och säkerställa snabb service till företag?
– Vi måste ha tydliga policys på vart det ska vara företags- och industrimark, sa Ebba Krumlinde (C).
– Vi måste ha framförhållning och beredskap. Företagen här är bra på att tillhandahålla kontorsplatser men på att erbjuda mark måste kommunen bli bättre på. Vår markreserv är för liten men det är inte så enkelt att hitta mark i attraktiva lägen. Länsstyrelsen har mycket synpunkter på vad olika mark får användas till, sa Thomas Andersson (L).
– Om vi tittar på den översiktsplan som nu är ute ör samråd så blir jag konfunderad när man vill lägga 75–80 procent av Bjäre under olika typer av skydd. Som det är nu så är det väldigt svårt för t.ex. en jordbrukare som vill utöka med en annan typ av verksamhet, sa Hans Grönkvist (BP).
– Vi måste utnyttja våra två stationslägen som passar utmärkt för företag så personal kan ta sig dit med tåget. Vår natur ska vi värna då den genererar många arbetstillfällen genom de gröna turistnäringarna. Vi ska bygga men på rätt ställe. Och vi måste ha färdig mark när någon kommer och vill etablera sig i kommunen eller till de som vill expandera, sa Ingela Stefansson (S).
– Mark är en ödesfråga. Vi måste se till att ha en snabbare detaljplanprocess är jätteviktigt så vi vet hur vi kan agera. Markbristen är en akut fråga som vi måste lösa, sa Johan Olsson Swanstein (M).
Frågorna fortsatte och vad gäller kommunens roll för turismens utveckling sa Liberalerna.
– Det är till stor del privata aktörerna som står för destinationsutvecklingen. Tennisen och seglingen med mer är det inte kommunen som arrangerar. Men vi måste från kommunens sida stötta dessa mycket mer och agera snabbare när någon vill göra något.

Kompetensförsörjning
En annan viktig fråga är kompetensförsörjningen som alla utom BP tyckte var en utmaning att lösa.
– Det är en avgörande fråga för företagen. Moderaterna skulle vilja att en del av det som staten gör nu flyttades ner till kommunerna som själva vet bäst vad de behöver. Vi måste fortsätta med de matchningsprojekt som nu pågår för att få ut rätt kompetens till rätt plats. Och ha kvalificerad yrkesutbildning, sa Olsson Swanstein (M).
– Det börjar redan från att våra förskolor och sedan skolan fungerar bra så fler blir motiverade att läsa vidare. Även vuxenutbildning och KU-utbildningarna är viktiga, sa Stefansson (S).
– Det vi kan göra här och nu är att fortsätta jobba med infrastrukturen och kommunikationen för att möjliggöra att folk kan pendla enkelt. Sen är det viktigt att vara en attraktiv plats att bosätta sig på året runt för då kommer kompetens in till kommunen. Då måste allt fungera med bra skolor, bra service och ett fungerande näringsliv, sa Krumlinde (C).


Utfallet bland publiken när de fick tycka till.

Det som publiken, genom en undersökning på plats, tyckte var viktigaste frågorna var: mark, dialog, samarbete, mod, vision, utveckling, samverkan och långsiktighet. Många av dessa aspekter diskuterades under kvällen och avslutningsvis gjordes en undersökning på vilket parti som publiken tror mest på för näringslivet i Båstad. Där vann Moderaterna och Centern, vilka även var de partier vars representanter pratade mest under kvällen och hade synpunkter och viljor inom alla frågor som lyftes.

TEXT: PETER JAKOBSSON
FOTO: GÖRAN BUHRE