Värdegrund – trams?

511

Det är inte konstigt att Båstads kommun anställt en personalchef som tycker värdegrunder är trams. Denna åsikt delar han med det styrande partiet, BP, som vid ett flertal tillfällen uttalat sitt förakt för detta ord.

Alla människor har värderingar. Även BP har en värdegrund. De vet bara inte om det. Den skiljer sig dock markant från den vi har i vårt parti och den som finns i svensk grundlag. Regeringsformens kapitel 2 förskriver har offentlig makt ska utövas. Att tycka att barn till asylsökande föräldrar och ensamkommande barn endast är en belastning som orsakar bekymmer för kommunen som barnomsorgsköer och framtida försörjningsstöd är en värdering. En motsatt värdering är att välkomna alla barn som flyttar till vår kommun. Att de är en tillgång som berikar oss på olika sätt, en framtida arbetskraft som kommer att ge inkomster till kommunen och göra att vi får personal till vår offentliga verksamhet.

Att när räddningschefen redogör för att antalet larm ökat förra året genast koppla detta till flyktingförläggningen på Hemmeslöv är också en värdering. Det skulle ju kunna vara antalet trafikolyckor på Halland-såsen. Detta är ett exempel på BP:s värdegrund.

Jag uppmanar er som bor i vår fina kommun att någon gång lyssna på debatten i kommunfullmäktige innan ni röstar så får ni en bra bild över de värderingar olika partier står för.


Anne Kjellberg
Socialdemokraterna