Varför detta hemlighetsmakeri?

806

Kommunstyrelsen Båstad och Svenska Akademien Stockholm är två grupperingar som anser sig stå över oss andra och inte behöver redovisa sina beslut.

Det mycket hastiga och ifrågasatta avskedandet av Båstads Kommundirektör ter sig alltmer ogenomtänkt och kuppartat.

Det gjordes under ett pågående möte utan att ha funnits med på ärendelistan.

Att sedan Kommunfullmäktige inte ens tog upp interpellationen, som fanns med som ärende på senaste Kommunfullmäktige, där frågor ställdes om avskedandet är skrämmande.

I Bjärepartiets reservation mot beslutet finns 7 punkter som visar att Kristina Geiger under sina 7 månader här bl.a. redan hunnit konstatera:
– Att upphandlingar gjorts tveksamt
– Att dyra EU-projekt stoppats
– Skenade kostnader för integration

Detta anser jag och många med mig visar på en mycket effektiv kommunchef. Hur ska en heltidsanställd teknisk chef utöver sina egna arbetsuppgifter även kunna ta över en kommunchefs arbete?

Kommunstyrelsen hänvisar till en arbetsmiljöenkät, vad är det?
Vem har satt ihop enkäten? Hur är den utformad? Vilka har fått den?
Hur många frågor innehåller den? Vem har gjort utvärdering av frågesvaren?

De ligger tydligen som underlag för avskedandet.
Varför detta hemlighetsmakeri? Är detta en demokrati? Är detta bra för oss i Båstad?

Undrar
KURT BERNSTEIN, Båstad
Med.Dr, leg.läk.