Vattenfrågan är en framtidsfråga!

1741

Skåne är ett landskap i Sverige som generellt har ont om dricksvatten. Det var därför som skånska kommuner gick ihop och skapade Sydvatten AB och byggde en tunnel från den småländska sjön Bolmen för att ge skåningar bra och säkert dricksvatten.
Båstads vattenbrist är ett känt problem. Sedan en mängd år är det bevattningsförbud i Båstads kommun. Det är ovanligt och inte normalt för en kommun.

Därför har Moderaterna i Båstad under flera år idogt drivit frågan att engagera oss som ytterligare en kommun i Sydvatten för att få en trygg och säker leverans av dricksvatten. Det tog lång tid att få med sig Bo Wendt i denna fråga. Det ena avtalet efter det andra togs fram med Sydvatten AB. Bo Wendt och Bjärepartiet har hävdat att det är grundvatten vi ska ha i Båstads kommun. Grundvatten kan vara bra om det räcker, vilket det inte gör. Brunnar har på södersidan av åsen dessutom fått stänga med anledning av att man hittat det kemiska ämnet PFAS i grundvattnet

Nu säger plötsligt Bo Wendt, att det är den kraftiga utbyggnaden av sommarhus som gjort att vattenbrist har uppstått. Vattenbristen har varit känd länge och speciellt sommaren 2013 var det kris. När läget var som mest akut den sommaren kom regnet till vår räddning. Alltså har inte vattenbristen helt att göra med nybyggnationen utan den är i stor grad beroende av grundvattennivån. Detta är en situation som vi moderater varit medvetna om under många år och därmed drivit frågan om vattenavtal med Sydvatten.

Nu äntligen är avtalet med Sydvatten AB undertecknat och vi kommer att på södersidan få dricksvatten från sjön Bolmen. Men det tar ett par år innan det blir klart för leverans. Friskt och rent vatten är något som vi förväntar oss. Det gäller såväl för vattnet hemma i bostaden som för våra lantbrukare som producerar livsmedel. Tillgång till vatten är en framtidsfråga där vi moderater driver på för en bra och kraftfull vattenpolitik, såväl lokalt som på riksplan.


Johan Olsson Swanstein
Gruppledare Moderaterna