Vi behöver en tydlig skolpolitik för framtiden!

1384

”Den som försummar studier som ung förlorar det förflutna och är död för framtiden”
Orden är Euripides, en grekisk dramatiker som levde 400 f.Kr. Det är flera tusen år sedan orden yttrades – ändå har de behållit sin giltighet fram till vår tid. Dåliga skolresultat leder till ett utanförskap- det har vi inte råd med, vi måste lyckas med varje elev!

I veckorna som kommer är våra elever tillbaka i skolan och vi moderater vill att vi styr utvecklingen mot en mer kunskapsinriktad skola där studieresultat och höga kunskapskrav är i fokus. Exempelvis behöver vi få fram ett skolpengssystem som innebär att våra resurser satsas tidigt och till rätt insatser. Exempelvis behövs det fler specialpedagoger; en strategi för stödinsatser samt goda möjligheter till kompetensutveckling av våra lärare.

När det gäller digitaliseringen i skolan så vill vi moderater säkerställa att det inte blir en stor kvalitetsmässig skillnad mellan våra olika skolor. Möjligheterna och förutsättningarna för att tillgodogöra sig tekniken är högst varierande både vad avser elever och personal. Sverige är ett av världens mest digitaliserade länder, men även vi behöver följa med i utvecklingen. Vi är övertygade om att det finns mycket att göra när det gäller digitaliseringen i skolan. På många håll har man kommit långt men vi ser gärna att vi fortsätter arbetet med digitaliseringsstrategi för skolan för likvärdighet och bättre resultat. Fortbildning är viktigt för att ge skolorna den kompetens som krävs för att förbättra undervisningen med hjälp av digitala lärverktyg. Det går naturligtvis aldrig att ersätta lärare med teknik utan det handlar om att kunna använda lärverktygen som ett kraftfullt verktyg för att individualisera och levandegöra undervisningen. Används den moderna tekniken rätt kan vi lyfta både våra elever och skolresultat mot framtiden.

Med moderat skolpolitik säkerställer vi att varje elev får de rätta förutsättningarna att klara av sin skolgång och därmed gå en positiv framtid till mötes.


Johan Olsson Swanstein
Gruppledare Moderaterna