Är Båstad årets superkommun?

3923

Den tionde maj är det prisutdelning för Årets Superkommun på Stora Samhällsgalan i Stockholm. Båstads kommun är en av tre finalister till utnämningen i kategorin Landsbygd. Det är tredje året i rad som Dagens Samhälle utser vinnarna i en rad olika kategorier gällande landets kommuner.

Bakom nomineringen ligger en genomgång av statistik gällande landets kommuner för att kunna identifiera de kommuner som lyckats särskilt väl och slutligen kora tre superkommuner. Kommunstyrelsens ordförande Bo Wendt (BP) gläds åt den fina nomineringen.
– Superkul! Känns otroligt bra för vi har fantastiska boendekvaliteter här på Sveriges framsida. Vi har fått en helt annan närhet till storstadsregionerna och arbetsmarknadsregionerna genom två nya järnvägsstationer och flygplatsen. På det hela taget goda framtidsutsikter!

I Dagens Samhälles nominering kan man läsa att ”Båstad är mer än bara semesterhus och tennis, även om det förstås präglar kommunen sommartid. Kommunen huserar många småföretagare och en välutbildad befolkning. Dessutom med goda förbindelser till omgivningen. En berömd infrastrukturförbättring är den riksbekanta tunneln igenom Hallandsåsen.”

Katarina Pelin, som i dagarna lämnar sin post som kommunchef i kommunen, kommenterar hur hon ser på nomineringen och hur hon ser på kommunens och näringslivets arbete för att lyckas.
– Båstads kommun är en liten kommun med (till skillnad från vad många tror) begränsade resurser. Tillsammans med näringslivet har vi tagit fram en ny vision och vi har sex verksamhetsmål och två ekonomiska mål som är beslutade i politisk konsensus av kommunfullmäktige. Alla verksamheter och medarbetare ska bidra till alla målen. Den tydligheten gör att vår utveckling går snabbare. Och alla kan känna delaktighet i och stolthet över att vi tar stora kliv i riktning mot målen. Självklart ett arbete som invånare, föreningar och företag är starkt bidragande till. Vi är stolta tillsammans.

Dagens Samhälle har samlat data från vitt skilda områden som sammantaget visar vilka som har haft en utveckling i särklass de senaste åren och står särskilt väl rustade inför framtiden.

Vissa förändringar har gjorts i modellen från tidigare år. Kommunernas ekonomi bedöms efter två mått i stället för ett. Det betyder att den kommunala ekonomin ges något större vikt i sammanvägningen. Måttet för företagande har bytts ut. I år tittar man på kvoten mellan daglönebefolkningen och nattlönebefolkningen. I korthet innebär det att kommuner premieras där människor arbetar och skapar värde, snarare än dit högavlönade flyttar för att sova om nätterna.
– En framgångsrik kommun rymmer trots allt mer än företag, skolor och järnvägsspår, säger Olov Carlsson, chefredaktör på Dagens Samhälle i pressmeddelandet.

De andra måtten kvarstår. De är inflyttning från övriga landet, antal bolag per invånare, infrastruktur, utbildningsnivå, skolresultat och demografi. Kommunerna är liksom i fjol uppdelade utefter Tillväxtanalys kommunindelning, med avseende på befolkning och andelen i glesbefolkade områden. Tanken är att jämföra kommuner som är någotsånär lika.
Övriga finalister i kategorin Landsbygd är Åre och Vara.

TEXT: Joakim Ormsmarck
FOTO: Båstads Kommun