Arbetslösheten ökar i Båstads kommun

265

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en uppgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Båstads kommun med 5,6 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i juli på 22,6 procent. 28 av 33 kommuner i Skåne län såg en ökande arbetslöshet bland utlandsfödda i juli. Båstad var en av de kommuner i länet där ökningen var störst.

Under juli månad rapporterade Båstad en total arbetslöshet på 7,7 procent. Det är en ökning med 2,4 procentenheter jämfört med samma tidpunkt i fjol. Även i Skåne län stiger arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 510 av 6 623 invånare i åldern 16 till 64 år i Båstads kommun var inskrivna som arbetssökande (173 fler än i juli i fjol).
Det är åttonde månaden i följd som arbetslösheten stiger i Båstad. Sedan november 2019 har arbetslösheten gått upp från 5,8 till 7,7 procent.

Även om arbetslösheten i Båstad ökar, så ligger den fortfarande under snittet i hela Skåne län (7,7 procent i kommunen, jämfört med 11,5 procent i hela länet). Lomma har den lägsta arbetslösheten i länet (4,7 procent), medan Malmö har den högsta (16,5 procent). För att Båstad skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Lomma skulle 199 personer behöva sysselsättas.

TEXT: PETER JAKOBSSON