Klik venligst
BÅSTAD 2024-02-05 KL. 13:00

Anrik fastighet i Båstad får byggas om

Av Carina Nilsson

Miljö- och byggnadsnämnden har beviljat bygglov för Borgen i centrala Båstad. Den anrika fastigheten kommer att förvandlas till fem lägenheter.

Anrik fastighet i Båstad får byggas om
Miljö- och byggnadsnämnden har beviljat bygglov för att bygga om Borgen i Båstad. Samtidigt fortsätter arbetet med detaljplanen för området. Foto: Carina Nilsson

Kommunen arbetar med en ny detaljplan för flera fastigheter i centrala Båstad. Syftet är att få fler bostäder och mer verksamhet i centrum, men arbetet har dragit ut på tiden. På en av fastigheterna ligger anrika Borgen där miljö- och byggnadsnämnden nu har beviljat bygglov för att omvandla byggnaden till ett flerfamiljshus med fem lägenheter.

– Fastighetsägaren vill komma i gång med ombyggnaden av Borgen, då byggnaden är i dåligt skick, säger Rustan Svensson (M) som är ordförande i nämnden.

Borgen fasad mot nordost. Ritning: BSV arkitekter & ingenjörer AB

Jenny Andersson som är tillförordnad bygglovschef på Båstads kommun berättar att man valde att agera när fastigheten blev föremål för ett tillsynsärende.

– Det kan ta lång tid att få fram en ny detaljplan samtidigt som fastigheten blev i allt sämre skick, en byggnad mår inte bra av att stå ouppvärmd, säger hon.

Borgen byggdes ursprungligen som en privat villa 1894 och ritades av arkitekt Fritz Eckert. År 1945 köpte Tage Enhörning och Britt Wadner fastigheten och startade ett kafé- och värdshus under namnet Jägersborg. Denna kom senare att utvecklas till restaurang, hotell och senast nattklubben Madison med Danska glassbaren intill Borgen.

Borgen fasad mot nordväst. Ritning: BSV arkitekter & ingenjörer AB

Nuvarande ägare är aktiebolaget Köpmansgatans fastighetsbolag AB som har sitt säte i Ljungby. Ägarna bakom bolaget äger bland annat fastigheter och hotell i Ljungby.

– Byggnaden har en q-märkning och är utpekad som kulturhistoriskt värdefull i kommunens bevarandeprogram från 1997. Ägarna är väldigt måna om att bevara den gamla stilen så långt det är möjligt, och har till och med anlitat en person som är sakkunnig i kulturvärden i bygglovsprocessen, säger Jenny Andersson.

Borgen kommer att byggas om till fem lägenheter som blir mellan 81 och 235 kvadratmeter stora. Samtliga får balkong eller terrass. En del av byggnaden kommer att rivas på grund av att den är i väldigt dåligt skick.

Borgen fasad mot sydost. Ritning: BSV arkitekter & ingenjörer AB

– Borgen är tillbyggd i omgångar och det finns en del som behöver rivas och byggas upp på ett tekniskt bättre sätt. Men ägarna vill återställa så mycket som möjligt till husets ursprungliga stil, säger Jenny Andersson.

De nuvarande fastighetsägarna köpte Borgen 2018 och planarbetet inleddes 2020.

– Byggnaden är något av ett landmärke för Båstad och det känns jättekul att den bevaras och får nytt liv. Den har sett lite ledsen ut de senaste åren, säger Jenny Andersson.