Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
BÅSTAD 2021-05-11 KL. 11:08

Äppelbyn och Päronbyn får nytt namn

Av Peter Jakobsson

Förskolorna Äppelbyn och Päronbyn ligger centralt på samma tomt utmed Vångavägen i Båstad. Önskemål har framförts av förskolornas rektor om ett nytt och gemensamt namn på förskolorna.

Äppelbyn och Päronbyn får nytt namn

Kommunens namnkommitté föreslog namnet ”Lyckans förskola”. Namnet associerar dels till den geografiska placeringen nära torget ”Lyckan” och dels till ett positivt laddat värdeord. Namnkommittén bedömer även att namnet följer reglerna om god ortnamnssed och stavning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade därefter att Äppelbyns och Päronbyns förskolor i Båstad framöver ska ha namnet ”Lyckans förskola”.