BÅSTAD 2023-03-09 KL. 12:09

Båstadbo får ta hem jakttrofé

Av Carina Nilsson

En Båstadbo har fått tillstånd att importera en jakttrofé från Namibia. Trofén är ett skinn med tillhörande skalle från en leopard. Enligt klassningen i intyget är leoparden utrotningshotad på grund av handel och tillhör de arter som har störst behov av skydd.

Båstadbo får ta hem jakttrofé
Leoparden lever vilt i bland annat i Afrika. En Båstadbo har nu fått tillstånd att ta hem ett leopardskinn som en jakttrofé

Jordbruksverket har gett en Båstadbo tillstånd att importera ett leopardskinn med tillhörande skalle. Skinnet är en trofé från en jakt i Namibia och från Jordbruksverkets intyg kan man utläsa att den har levt i det vilda innan den blev skjuten.

Jakttrofén tillhör jägaren personligen vilket innebär att leopardskinnet inte får säljas eller användas i vinstsyfte. Skinnet får inte heller visas för kommersiella ändamål eller transporteras för försäljning.

Tillståndet har beviljats i form av ett CITES-intyg enligt konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter.
Intyget utfärdades den 20 februari i år och gäller till och med den 27 augusti i år.

– Att leopardskinnet omfattas av CITES-reglerna innebär också att Naturvårdsverket har gjort en vetenskaplig prövning tillsammans med CITES Scientific Authority i Namibia för att kontrollera att allt har gått rätt till. Jakten ska bland annat ske på ett hållbart sätt, säger Claudio Karlsson som är handläggare på Jordbruksverket.

Enligt CITES-reglerna är den aktuella leoparden A-listad vilket innebär att den är utrotningshotad på grund av handel och har därför störst behov av skydd.

Fakta:
Handel med hotade arter regleras genom CITES-konventionen: the Convention of International Trade in Endangered Species. Sverige har liksom alla medlemsländer i EU och EU-kommissionen skrivit under konventionen.
CITES-konventionen omfattar för närvarande ca 5 950 djurarter och 32 800 växtarter.

Källa: Naturvårdsverket