Klik venligst
BÅSTAD 2024-04-10 KL. 14:36

Detaljplanen för Borgen är ute på samråd

Av Peter Jakobsson

Detaljplanen för Borgen är ute på samråd
Byggherrarna Ola Hansson och Conny Lundgren kommer till samrådsmötet för att svara på frågor kring projektet.

Nu är detaljplanen för Tegelugnslyckan 11 mfl ute på samråd. Det är området runt Borgen vid Köpmansgatan i Båstad. Där har byggherrarna i flera år kämpat med att få genom en ny detaljplan som tillåter byggandet av de lägenhetshus som de önskat.

Detaljplanens huvudsyfte är att möjliggöra nya bostäder inom kvarteret samt nya bostäder kombinerat med centrumverksamhet längs Köpmansgatan.

I flera år har planen överklagats och ändrats. Nu är även närmsta grannarna med på planerna och byggherrarna tror att denna plan ska kunna gå genom. Om så sker kommer de troligen att påbörja renovering av Borgen redan i sommar för att sedan ta tag i resten av projektet när väl deltaplanen vunnit laga kraft.

Den detaljplan som nu är ute har flera instanser kvar och i dessa får folk komma med synpunkter. Detaljplanen finns att se på kommunens web, i kommunhuset och på biblioteket i Båstad. På biblioteket kommer det hållas ett öppet samrådsmöte torsdagen den 18 april mellan klockan 17 och 19. Då finns representanter från kommunen på plats och även Ola Hansson och Conny Lundgren som äger projektet med att bygga runt Borgen.

– Vi kommer visa illustrationer och svara på frågor om det är funderingar kring vad det är vi tänker bygga. Om det finns missuppfattningar så är det bra att vi får förklara direkt, säger Ola Hansson.

Detaljplanen finns på biblioteket i Båstad.

Tanken är att kunna reda ut frågetecken direkt.

– Vi hoppas det kommer många och alla frågor är välkomna. Det är bättre man frågar nu än undrar senare, säger Ola.

Detaljplanen är ute på samråd till 10 maj och synpunkter ska framföras skriftligen till Samhällsbyggnad på Båstads kommun.

Detaljplanen är för området med Borgen och tilltänkta byggnaderna bredvid.