Klik venligst
BÅSTAD 2023-05-16 KL. 06:00

Drivanområdet kan växa

Av Carina Nilsson

Kommunstyrelsen i Båstad har antagit ett förslag till ny detaljplan för Drivan-området.

Den nya detaljplanen gör det möjligt att bygga ut idrottsanläggningen och bygga fler parkeringsplatser. Även vandrarhemmet kan utöka sin verksamhet.

Drivanområdet kan växa
Hallen till höger i bild vill man bygga ut för att få ytterligare en bana inomhus, berättar verksamhetsansvarige Henrik Holm. Foto: Carina Nilsson

Båstad sportcenter har länge haft ett önskemål om att kunna bygga ut sin anläggning berättar Henrik Holm som är verksamhetsansvarig.

– Vi bor i ett område som växer. Vi blir fler i både Båstad, Hemmeslöv och i Skummeslöv på andra sidan kommungränsen. Vi ser också att det finns ett intresse för tennisen och blir vi fler så måste vi också kunna erbjuda aktiviteter till invånarna, säger han.

Själva planområdet omfattar 4,2 hektar mark och benämns Nejlikan 4 med flera. Området ägs till största delen av Båstads kommun och en del ägs av Drivan tennis & fastighets AB. Området omfattades tidigare av två detaljplaner som båda var från slutet av 1980-talet.

– Med den nya detaljplanen finns det möjlighet att bygga till för att skapa ytterligare banor vilket vi ser ett behov av. Vi kan också förbättra parkeringsmöjligheterna och även vandrarhemmet skulle kunna växa, säger Henrik Holm.


Kommunstyrelsen har antagit en ny detaljplan för Drivanområdet. Foto: Carina Nilsson


Ledamöterna i kommunstyrelsen var eniga i sitt beslut berättar kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein (M).

– Historiskt har området varit en plats där folkhälsan står i centrum, det ska det fortsätta göra men det behöver också kunna utvecklas. För att möjliggöra det behövdes en ny detaljplan, konstaterar han.

Kommunstyrelsens beslut var ärendets slutgiltiga beslut från politiskt håll. Men beslutet kan överklagas.

Henrik Holm vågar inte sia om eller när planerna för anläggningen kan bli verklighet.

– Vi är väldigt glada åt att vi fick det här beslutet. Det är ett viktigt steg för att vi ska kunna växa. Men först och främst ska ärendet ha sin gång, det är inte klart än, och vi möter just nu ett tufft läge vad gäller investeringar och lån. Men vi är glada åt beslutet och hoppas att våra planer ska gå att genomföra så småningom, säger han.