Klik venligst
BÅSTAD 2023-03-20 KL. 13:22

Dyrt att riva boningshus utan tillstånd

Av Carina Nilsson

Ägarna till en fastighet i centrala Båstad får betala nästan 66 000 kronor för att de rev ett bostadshus utan att ha haft de tillstånd som krävs för att få börja riva.

Dyrt att riva boningshus utan tillstånd
En fastighetsägare i centrala Båstad började riva utan tillstånd. Foto: Arkiv

Miljö- och byggnadsnämnden i Båstads kommun har beslutat att ägarna till en fastighet i centrala Båstad ska betala en byggsanktionsavgift enligt plan- och bygglagen PBL eftersom de har rivit ett enbostadshus på fastigheten utan att tillstånd för rivningen hade beviljats.

Huset som revs var på 142 kvadratmeter och när rivningen påbörjades fanns inget rivningslov och rivningen påbörjades före startbesked hade getts.
Fastighetsägarna krävs nu på nästan 65 000 kronor som de ska betala till kommunen.