Klik venligst
BÅSTAD 2024-06-11 KL. 13:25

Hamnområdet blir gågata i sommar

Av Peter Jakobsson

Hamnområdet blir gågata i sommar
Från 13 juni till 18 augusti blir denna sträcka gågata. Karta: Google Maps

Under sommaren är det mycket folk som rör sig i hamnområdet i Båstad så därför har kommunen beslutat om att göra om delar av Hamngatan och Kyrkogatan till gågata. Det gäller sträckan Hamngatan från hamnplan mot Skansen och sedan Kyrkogatan upp till Agardhsgatan.

Från 13 juni till 18 augusti blir detta gågata vilket hoppas skapar en livfull och trygg atmosfär med utrymme att umgås och mötas.

På gågata får inte motordrivet fordon framföras eller parkeras. Cykel och elsparkcykel får framföras men max i gångfart, det vill säga max 7 km/h.

Vissa fordon får köra där, till exempel: varutransporter, transport av hotellgäster, rörelsehindrade och sjuka.