BÅSTAD 2022-06-16 KL. 10:00

Kommunen möjliggör anonym visselblåsning

Av Emil Sonander

Senast den 17 juli 2022 är offentliga arbetsgivare skyldiga att ha en så kallad visselblåsarfunktion på plats i organisationen. Funktionen möjliggör att anonymt anmäla misstanke om missförhållanden och oegentligheter inom Båstad kommun.
Den nya lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden kräver att alla statliga arbetsgivare med minst 50 anställda erbjuder en intern rapporteringskanal. Nu har Båstad kommun upprättat en sådan funktion.

Kommunen möjliggör anonym visselblåsning

Funktionen går att använda för anställda, förtroendevalda, deltidsanställda, arbetssökande, personer som avslutat sin anställning och andra som har en arbetsrelation till kommunen. Missförhållanden som går att anmäla är exempelvis muta, bedrägeri, stöld, jäv, olämplig bisyssla eller där man utnyttjar sin befattning för privat vinning. Eventuella anmälningar kommer hanteras av ett företag som är fristående från kommunen. Därefter kommer anmälningen bedömas och vidarebefordras till två utsedda kontaktpersoner med tystnadsplikt som sedan meddelar vilka följder som kommer.

För att göra en anmälan måste det finnas ett allmänintresse av att missförhållandet offentliggörs. Personliga missförhållanden anmäls istället till närmsta chef. Som medborgare anmäler man till den verksamhet som berör.