BÅSTAD 2022-06-27 KL. 11:00

Låga vattennivåer i norra/centrala Båstad

Av Erik Persson

Kommunen uppmanar till återhållsamhet av dricksvattnet. Det förbrukas just nu stora mängder vatten i Hemmeslöv, Östra Karup, Eskilstorpsstrand och centrala Båstad med omnejd vilket har lett till mycket låga vattennivåer som förser området med dricksvatten.

Låga vattennivåer i norra/centrala Båstad
Foto: Joakim S Ormsmarck

De norra -och centrala delarna av Båstad har sett ett växande antal boende och besökare under de senaste åren, vilket medfört en högre förbrukning av dricksvattnet. Ovanpå denna naturligt ökande förbrukning har vattensystemet inte växt i samma hastighet.

Våra varmare somrar har för många inneburit ökad bevattning i våra trädgårdar, samt ett växande intresse för svalkande swimmingpooler. Denna förbrukning har gjort det ännu tuffare för vår grundvattennivå att återhämta sig. Därför uppmanar nu kommunen och NSVA att boende måste vara mycket sparsamma med hur man använder sitt dricksvatten.

– Vi trodde först att det var en jättestor läcka. Men sedan avtog vattenuttaget vid midnatt. Så beter sig inte en läcka. Vi ser nu i övervakningssystemet för vattenproduktionen att återhämtningen i systemet går långsammare jämfört med hur mycket vatten som förbrukas, säger Jonas Håkansson, avdelningschef Dricksvatten på NSVA.

– Fortsätter detta uttag riskerar vi att tornet töms och inget vatten i ledningarna, fortsätter avdelningschefen.

Båstad kommun har under de senaste åren haft återkommande problem med sin vattenförsörjning. Kommunen använder grundvatten för sin dricksvattenproduktion, men grundvattenmagasinens kapacitet är begränsade vilket innebär att det är svårt att få vattnet att räcka till när det sker en hög förbrukning - Särskilt under sommarhalvåret när mer vatten används.

– Vattenverken går på maxkapacitet. Fortsätter denna förbrukning vi sett, måste ett bevattningsförbud införas. Därför vill vi uppmana alla till att spara på vattnet, avslutar Håkansson.

För att på bästa sätt hjälpa till med att minska förbrukningen, rekommenderar nu NSVA att minimera er användning av dricksvatten till mat, dryck och personlig hygien.